Радиатори EGR с течове – загуба на охлаждаща течност

20 септември 2022, 16:16

След въвеждането на стандарта за отработени газове Euro 4, все по-често се използват системи EGR с радиатори EGR. Тези радиатори не са типично износващи се части.  Въпреки това, през периода на тяхната експлоатация може да се случи повреда.

Повреди на радиаторите EGR

В радиаторите EGR за охлаждане на двигателя се използва охлаждаща течност. Радиаторите са изработени от неръждаема стомана или алуминий. При неблагоприятни или непредвидени работни условия (например при работа на двигателя с гориво с високо съдържание на сяра или с екологично гориво) могат да се образуват агресивни продукти от горивния процес. В дългосрочен план това може да причини вътрешен теч със скрита загуба на охлаждаща течност. Когато се търсят загуби на вода, често ненужно и неефективно се сменят уплътненията на главата на цилиндъра или уплътненията на мокрите цилиндрови втулки.

Най-честата причина за повредата е теч от страната на отработените газове. По-рядко срещана причина е точкова корозия от страната на охлаждащата течност. Неправилните охлаждащи течности могат да доведат до корозия или кавитация. Тъй като обратното налягане на отработените газове по време на работа на двигателя е по-високо от налягането в охладителната система, загубата на охлаждаща течност не винаги се вижда веднага. Когато двигателят е изключен, охлаждащата течност навлиза в изпускателния или всмукателния канал на двигателя.

Ако радиаторът EGR е разположен по-високо от входящия и изходящия клапан, това може да доведе до натрупване на охлаждаща течност в горивната камера на един или повече цилиндри. При стартиране на двигателя се получава „воден удар” в резултат на който и сериозна повреда на буталото, цилиндъра или свързващия прът.

За да избегнете скъпи и сложни ремонти на двигателя поради търсене на причината за загуба на охлаждаща течност, преди да отворите двигателя, трябва внимателно да проверите за теч в радиатора EGR.

 

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!