Необходима ли е смяна на кондензатора, ако компресорът на климатика е блокирал?

27 януари 2023, 14:06

С този въпрос се сблъскват клиентите и механиците, обслужващи климатичните системи. Отговорът на този въпрос не е еднозначен, тъй като необходимостта от смяна на радиатора (кондензатора) на климатика в този случай зависи от конструктивното решение на използвания в даден автомобил кондензатор. 

Може да се приеме основно разделение на климатичните охладители на последователни и паралелни кондензатори. Последователните кондензатори имат една спирална тръба, която директно свързва входа с изхода на кондензатора. Паралелните кондензатори имат многотръбна конструкция и тръби с канали с много малки напречни сечения. Отделните, успоредно разположени тръби влизат в междинните камери, създавайки обширна структура. Паралелните кондензатори са леки и същевременно високоефективни. Може да се приеме, че днес паралелните кондензатори са много често срещани в популярните автомобили по нашите пътища.

Когато замърсявания и стърготини, доставени с работния флуид, попаднат в кондензатора, е необходимо да се опитате да ги отмиете от кондензатора с помощта на специализирано оборудване и течности, предназначени за тази цел, за да не попаднат обратно в климатичната система. Промиването е доста ефективно за кондензатори, направени в серийна техника (една тръба – „серпентина”), докато поради многобройните междинни камери и тесни напречни сечения на канали промиването на кондензатори, изработени в паралелна техника, може да не премахне замърсяванията и стърготините от вътрешността на кондензатора. В този случай, за да не попаднат отново в системата стърготини от стария кондензатор, трябва профилактично да се монтира нов кондензатор на климатика. Използването на стар паралелен кондензатор след блокиране на компресора на климатика може да доведе до навлизане на стърготини в системата, което може да доведе до запушване на разширителния клапан или разширителната дюза и до повреда на новия компресор.

Имайте предвид, че при поддръжка на климатика, винаги трябва да се извършва визуална оценка на състоянието на климатичната система, включително оценка на състоянието на кондензатора на климатика. В случай на значителна повреда от корозия и липса на жалузи на кондензатора, се препоръчва да се монтира нов кондензатор на климатика. Недостатъчната ефективност на стария кондензатор на климатика може да доведе до „загряване” на компресора на климатика и неговото ускорено износване или блокиране.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!