Прекъсване на запалването и загуба на мощност в Hyundai Getz

10 февруари 2023, 15:55

Ако в Hyundai Getz 1.1, произведен между 2003 и 2005 година, има проблем с липса на искра в двигателя и загуба на мощност и контролната лампа на двигателя свети, възможната причина е счупена шайба на коляновия вал.

В паметта за грешки на двигателя могат да бъдат съхранени следните кодове за грешки.

  • P0300 „Няма искра, прекъсване на запалването.“
  • P0301 „Няма искра цилиндър 1“.
  • P0304 „Няма искра цилиндър 4“.

Поради възможния източник на неизправност „счупена шайба на коляновия вал“, което показва чисто механична причина, времената за задействане могат да бъдат изместени и да се стигне до липса на искра. Във връзка с това производителят предлага модифицирана ремъчна шайба на коляновия вал и модифициран болт на коляновия вал. В рамките на този ремонт се препоръчва също така смяна и на зъбния ремък.

Допълнително трябва да бъдат проверени запалителните свещи, запалителните кабели и запалителната бобина във връзка със съхранените кодове за грешки.

Чрез допълнителна проверка могат да бъдат изключени объркващи кодове за грешки, свързани с обхвата на високо напрежение, и може ясно да се посочи, че кодовете за грешки са свързани с чисто механичен източник на повреда.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!