Високотехнологичен автомобил и неговият ремонт. Проучване.

12 януари 2024, 8:00

Предизвиква ли техническият напредък в автомобилната индустрия притеснения в общностите за сервизно обслужване? На този въпрос, наред с други, търсим отговор в нашето проучване, насочено към собствениците и служителите на автосервизи. Други въпроси включват например марките автомобили, които се считат за най-лесни за извършване на ремонтни дейности.

Моля, попълнете проучването по-долу:

Високотехнологичен автомобил и неговият ремонт.

Вашата компания извършва ли ремонт на всички марки автомобили? *

Посочете основните източници, които използвате за данни/информация, необходими за ремонтите *

(моля, изберете двата най-точни отговора):

Отбележете минимум2 и максимум 2 отговори.

Колко често Вашият сервиз се отказва от работата по даден автомобил поради техническия му напредък? *

Според Вас ще бъдат ли принудени независимите сервизи в бъдеще да се откажат от извършване на някои ремонти поради техническия напредък на автомобилите? *

Колко автомобила се обслужват средно седмично във Вашия сервиз? *

Има ли марки автомобили, които никога не бихте искали да ремонтирате в гаража си, например заради труднодостъпни части, сложна конструкция или електронни системи? *

Автомобилите от коя марка/група марки според Вас са най-лесни за обслужване? *

Фирмата състои ли в сервизна мрежа на дистрибутора или производителя на части: *

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!