Указания за обработка на полуобработени газови бутала без вдлъбнатина

16 януари 2024, 8:46

MS Motorservice предлага полуобработени бутала без вдлъбнатина, адаптирани към спецификата на газовите двигатели. Дъното на тези бутала може да се обработва произволно и следователно да се адаптира прецизно към текущите изисквания. Информация за актуалната оферта на полуобработени бутала можете да намерите във фирмените каталози. 

Подготовка

Запишете всички важни размери като сравнителни стойности преди и след обработката. За да направите това, измерете буталото в посочените точки D1 ​​и D2 (фиг. 2).

Обработка на полуобработено газово бутало

  • Трябва да се използват подходящи режещи инструменти за обработка на сплави, съдържащи > 10% силиций.
  • Използвайте подходящ крепежен елемент, за да не повредите контура на буталото и покритието на работната повърхност.
  • Затворете евентуалните охлаждащи канали.
  • Преди обработка частта трябва да се охлади достатъчно и да бъде достатъчно смазана.

След механична обработка и преди монтажа на буталото

  • Почистете обработеното бутало, включително всички маслени канали.
  • Измерете буталото в посочените точки на измерване D1 и D2 (фиг. 1) при същите условия на околната среда, както преди машинната обработка. Сравнете получените резултати със стойностите, измерени преди обработката.
  • След като монтирате буталото, проверете изпъкналостта на буталото. Запазете минималната стойност на изпъкналост на буталото, изисквана от производителя за стандартни приложения.
  • Следвайте общата инструкция за правилен монтаж на буталата. Инструкцията можете да намерите в каталога за бутала на KOLBENSCHMIDT (арт. № 50 003 945).

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!