Карате ли с каравана на почивка? Не забравяйте това!

27 юни 2024, 22:02

За много шофьори тегличът е аксесоар, който им е необходим само по време на ваканционните пътувания. Тегленето на каравана на дълги разстояния, често свързано с преминаване през планини, е задача, за която много шофьори нямат представа. Как да се подготвите за сезона на караваните?

Дали тегленето на каравана е предизвикателство за автомобила?

Още в началото трябва да се отбележи, че става въпрос за големи каравани, с които пътуваме до другия край на Полша или дори Европа. Леките товарни ремаркета, наети от строителни хипермаркети, обикновено не представляват никакво предизвикателство за автомобила, особено ако става въпрос само за случайно превозване на стоки от магазина до дома или вилата.

Проблемът, посочен от TotalEnergies, възниква, когато теглото на караваната се приближава до горната граница на възможностите на автомобила, а шофьорът трябва да измине стотици километри, включително през планински терени. Допълнително предизвикателство е високата температура на въздуха.

Съществуват различни типове скоростни кутии, които популярно наричаме автоматични. Всяка от тях има различни експлоатационни изисквания и по различен начин понася допълнителното натоварване, свързано с тегленето на каравана. Може обаче да се каже, че във всеки случай – ако е технически възможно – допълнителната смяна на масло преди трудното ваканционно пътуване (или веднага след него) няма да навреди. В някои случаи тя е дори препоръчителна.

Защо е препоръчително да сменяте маслото в автоматичната скоростна кутия?

Това препоръка произтича от факта, че автоматичните предавки при теглене на тежки каравани имат тенденция да прегряват. Освен това, в тях по-бързо се износват сътрудничещите елементи. Маслото, сътрудничещо с фрикционните плочи, временно и локално се нагрява до екстремни температури. Тези фактори негативно влияят на маслото, променяйки неговите химически и фрикционни свойства и го замърсяват.

Нека вземем за пример класическата автоматична скоростна кутия с конвертор. Ако това е по-старо поколение автоматична скоростна кутия или по-нова, но без подходяща синхронизация с караваната, знакът за „умора“ на кутията ще бъде значително по-честата и понякога „безсмислена“ смяна на предавки. Шофьорът може да забележи, че кутията има явни проблеми с избора на правилната предавка и именно затова нервно превключва предавките нагоре и надолу, сякаш не може да намери подходящото предаване. Понякога решението на този проблем е ограничаване на обхвата на предавките с едно или две предавки (много потребители забравят, че имат тази функция в своя автомат).

Ако по-новата скоростна кутия има електронна комуникация с караваната – контролерът на кутията разпознава наличието на каравана – кутията обикновено сменя предавките малко по-късно и поддържа двигателя на по-високи обороти. И в двата случая шофьорът може да забележи, че кутията „се изморява“.

Полуавтоматични скоростни кутии и теглене на каравана

Полуавтоматичните кутии всъщност са ръчни скоростни кутии с добавен робот, който управлява смяната на предавките и работата на съединителя. Те се износват при теглене на каравана по същия начин като обикновените ръчни скоростни кутии и в този случай деградацията на маслото не се ускорява значително. Дори ако по време на пътуването се стигне до изгаряне на съединителя, това не влияе на състоянието на маслото.

TotalEnergies предлага за този тип скоростни кутии съвременни масла с относително нисък вискозитет (например 75W), които осигуряват ниско динамично съпротивление, отлично охлаждане на кутията и съдържат специални добавки за защита на синхронизаторите.

Маслата на TotalEnergies за ръчни и полуавтоматични скоростни кутии също имат висока устойчивост на високи температури (до 180°C).

Износване на класически автоматични скоростни кутии

В тези кутии липсва механична връзка между двигателя и предавката (освен LockUp). Пренасянето на въртящия момент се осъществява чрез конвертор, пълен с масло. Маслото се намира също в комплекта планетарни предавки, които осъществяват смяната на предавките с помощта на многопластови съединители (дискове).

В тези типове кутии маслото е особено изложено на повишаване на температурата и механични замърсявания. От друга страна, маслата, използвани в такива типове кутии, са изключително напреднали, защото трябва да имат подходящи фрикционни модификатори, които взаимодействат с повърхностите на фрикционните плочи и осигуряват висок коефициент на динамично триене за бързо превключване на предавките и висок коефициент на статично триене за избягване на приплъзвания.

Маслата на TotalEnergies в този клас имат нисък вискозитет, подходящи фрикционни и издръжливи характеристики, добри противоизносни свойства и специални добавки EP, които взаимодействат с металните повърхности, но не и със сплавите, използвани за производство на фрикционните плочи.

Износване на безстепенни предавки CVT

Безстепенните предавки CVT обикновено са двойка конусовидни колела, свързани с верига или специален колан. Такъв комплект осигурява „безкрайно“ число на предавки. Тези предавки са свързани с двигателя чрез съединител или мокър многопластов съединител. Тези предавки не понасят добре високите въртящи моменти и при теглене на каравана ще се стремят да поддържат двигателя на високи обороти. Ако не „разпознаят“ допълнителното натоварване на теглича и поддържат двигателя в ниския, „икономичен“ диапазон на оборотите – тяхното износване ще бъде значително по-бързо.

Задачата на маслото в този случай е да защитава веригата или колана и конусовидните колела. Това масло осигурява отлични фрикционни свойства, за да минимизира загубите и приплъзването на веригата/колана. Маслото също е съвместимо с широк спектър от материали, използвани за производство на вериги, колани и конуси – става въпрос за осигуряване на най-добрите противоизносни свойства. Друга важна характеристика на маслата за CVT предавки е свойството да намаляват пененето на маслото.

Износване на двусъединителни скоростни кутии

Двусъединителните скоростни кутии са конструктивно две механични кутии, затворени в една кутия. Една кутия обслужва четните предавки, а другата нечетните. Свързването с двигателя се осъществява чрез два многопластови съединителя. В кутии с мокри съединители тези съединители работят в масло и са по-издръжливи (и поради тази причина намират приложение в автомобили с по-голям въртящ момент), а в кутии със сухи съединители – в комплекта съединители няма масло (тези кутии са предназначени за по-слаби автомобили).

В случая на кутии със сухи съединители смяната на масло не е задължителна – обикновено се извършва само профилактично. Освен това някои типове такива кутии дори имат масло, което не подлежи на смяна. В случая на кутии със сухи съединители може да се приеме, че тези кутии поставят на маслата подобни изисквания като обикновените, ръчни скоростни кутии. При кутии с мокри съединители е съвсем различно. Смяната на масло е абсолютно необходима за работата на този компонент – пренебрегването на тази задача драстично намалява живота на съединителите. Маслото се влошава химически. Освен това в маслото попадат механични замърсявания.

TotalEnergies препоръчва смяната на масло в двусъединителни кутии с мокри съединители на всеки 60-80 хил. км (ако производителят на автомобила не препоръчва още по-кратки интервали). Пътуванията с каравана, които натоварват съединителите по-бързо, са допълнителен фактор, намаляващ живота на маслото поради износването на специалните фрикционни добавки, чиято задача е съединяването да става без прекомерни приплъзвания.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!