Кога двигателят консумира твърде много масло?

12 април 2019, 13:00

Какво представлява прекомерната консумация на масло? Как се изчислява консумацията на масло за леки и товарни автомобили? И каква е максималната допустима консумация на масло в двигателя? Отговорите ще намерите в тази статия.

На практика мненията за точката, в която потреблението на масло е прекомерно, се различават значително в различните страни.

Благодарение на необходимите хлабини, като част от конструкцията, движещите се части на двигателя, особено буталата и клапаните, не са 100% газонепроницаеми и маслено уплътнени. Това означава, че масло се консумира с ниска, но стабилна скорост. В горивната камера масленият филм върху повърхността на цилиндъра също е обект на горене от високата температура. Това води до изпаряване на маслото, изгаряне и изпускане в околната среда с отработените газове.

Ръководствата за работа и инструкциите за експлоатация често дават информация за максимално допустимата консумация на масло за двигателя. Ако спецификацията на производителя не е налична, за максимални могат да се приемат от 0,25 до 0,3% за товарни автомобили и до 0,5% консумация на масло за автобуси.
Потреблението на масло в съвременните двигатели за леки автомобили обикновено е по-малко от 0,05%; като максимално допустимата консумация на масло е 0,5% (всички процентни стойности се отнасят до действителния разход на гориво).

Нормалната консумация на масло може да бъде по-висока при по-старите видове двигатели, стационарните двигатели и при специални условия на работа.

Може да се вземе решение относно необходимостта от коригиращи мерки чрез сравняване на действителната консумация на масло с максимално допустимата.

Дизеловите двигатели консумират повече моторно масло, отколкото бензиновите двигатели. Двигателите с турбокомпресор също се нуждаят от повече моторно масло от двигателите без турбокомпресор поради смазване на турбокомпресора.

По технически причини, разходът на масло е най-нисък при нови двигатели и се увеличава през срока на експлоатация поради износване. Износването в двигателя ще повлияе еднакво на всички компоненти. Поради тази причина извършването на частични ремонти, като например смяна само на бутала или бутални пръстени, често води до минимално подобрение на нивата на консумация на масло.

Примерно изчисление за товарни превозни средства

Товарно превозно средство изразходва средно около 40 литра гориво за 100 км изминато разстояние. Това може да се екстраполира до 400 литра гориво за 1000 км.

  • 0,25% от 400 литра гориво се равнява на 1 литър консумация на масло / 1000 км
  • 0,5% от 400 литра гориво се равнява на 2 литра консумация на масло / 1000 км
Примерно изчисление за леки автомобили

Един лек автомобил консумира около 8 литра гориво за 100 км. Това може да се екстраполира до 80 литра гориво за 1000 км.

  • 0,05% от 80 литра гориво се равнява на 0,04 литра консумация на масло / 1000 км
  • 0,5% от 80 литра гориво се равнява на 0,4 литра

Източник: MS Motorservice

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!