График с обучения организирани от BOSCH България

17 април 2019, 16:00

Центърът за сервизни обучения на Бош, организира технически обучения и курсове, след чието успешно приключване издадава сертификат. Обученията са с различна продължителност и се провеждат в градовете София и Стара Загора. Необходима е предварителна регистрация и заплащане на обучението. Тук ще намерите актуалните обучения и курсове за 2019 г. както и формата за заявка за участие в обучение.

 

Каросерийна и комфортна електроника

Какво включва този курс:

– Сервизна инспекция и нулиране на серевизни интервали.

– Централна електроника, разпределени функции.

– Мрежи за данни в автомобила – CAN,Flexrey,LIN. TPMS. AIRBAG.

– Диагностика и проверка.

Продължителност: 2 дни

Време и място на провеждане: 28–29.05.2019, Стара Загора

 

Common Rail Bosch 

Какво включва този курс:

– Bosch системи Common Rail за леки автомобили. Устройство, действие и видове.

– Помпи за високо налягане и инжектори. Сензори и изпълнителни механизми.

– Диагностика на хидравлична и електрическа част.

– Bosch Common Rail – устройство, действие и видове. Помпи за високо налягане. Контрол и регулиране налягането в рейла.

– Електромагнитни и пиезо инжектори. Кодиране, стратегия и самоадапртиране на системите.

– Сензори и изпълнителни механизми. Диагностика на хидравлична и електрическа част с ESI[tronic], KTS и FSA.

Продължителност: 2,5 дни

Време и място на провеждане: 23–25 април, София

 

KTS Truck и Дизелови впръскващи системи

Какво включват двата курса:

1. KTS Truck – Инсталация, възможности и практически задачи.

– KTS-инсталация, конфигурация.

– Практика с диагностика.

2. Дизелови впръскващи системи при товарни автомобили

– Bosch системи Common Rail за товарни автомобили. Устройство, действие и видове. – Помпи за високо налягане и инжектори. Сензори и изпълнителни механизми.

– Диагностика на хидравлична и електрическа част. Пречистване на вредните емисии от дизеловия двигател.

Продължителност: 3 дни

Време и място на провеждане: 13–15 май, София

 

Бензиново впръскване 

Какво включва курсът:

– Функции и проверка на системите с директно бензиново впръскване и съставящите я компоненти.

– Сензори, изпълнителни звена, принудително пълнене, видове впръскване и обработка на изгорелите газове.

– Целенасочена диагностика с KTS, ESI[tronic] и FSA.

Продължителност: 2,5 дни

Време и място на провеждане: 29–31.10.2019, София

 

Пречистване на отработени газове 

Какво включва този курс:

– Пречистване на вредните емисии от дизеловия двигател.

– Катализатори и филтри за твърди частици.

– Зареждане и обслужване на системите с адитив. Регенерация на DPF.

– Системи DNOX в леките автомобили. Проверка с KTS.

Продължителност: 1,5 дни

Време и място на провеждане: 3–4 септември, София

 

Хибридни и електрически превозни средства

Какво включва курсът:

– Извършване на диагностична работа по различните системи.

– Откриване на системни грешки, които могат да възникнат при алтернативни задвижване.

– Цялостен преглед на електрическите и хибридните автомобили на пазара и техните спецификации.

– Взаимодействие между конвенционалния двигател и електрическия.

Продължителност: 2 дни

Време и място на провеждане: 11–12.06.2019 и 18–19.06.2019

 

BOSCH спирачни, ABS, ASR и ESP системи 

Какво включва този курс:

– Компоненти на хидравличната спирачна система.

– Работа по барабанни и дискови спирачки.

– Избягване и оценка на рекламации.

– Динамика на спирането.

– Системи ABS 2.x, ABS 5.x, ABS 8.x, ASR и ESP – проверка и диагностика с KTS.

Продължителност: 2,5 дни

Време и място на провеждане: 26–28.11.2019, Стара Загора

 

Бензиново впръскване, 1 базисен курс 

Какво включва този курс:

– Впръскващи в смукателния тръбопровод системи – действие и проверка.

– Ламба-сонда. – Отработени газове и намаляване на вредностите в тях.

– Сензори и изпълнителни елементи.

– Диагностика с KTS, газанализатор и осцилоскоп.

Продължителност: 2,5 дни

Време и място на провеждане: 08–10.10.2019, Стара Загора

 

Зареждане и мениджмънт на акумулатора 

Какво включва курсът:

– Акумулатор Ц технологии и проверка. Генератори.

– Мултифункционален регулатор.

-Електронен мениджмънт на бордовата мрежа и акумулатора: двубатерийни системи, Ford Smart Charge, рекуперативен заряд, система GM.

Продължителност: 1,5 дни

Време и място на провеждане: 17–18.09.2019, Стара Загора

 

Каросерийна и комфортна електроника 

Какво включва този курс:

– Сервизна инспекция и нулиране на серевизни интервали.

– Централна електроника, разпределени функции.

– Мрежи за данни в автомобила

– CAN, Flexrey, LIN. TPMS. AIRBAG.

– Диагностика и проверка.

Продължителност: 2 дни

Време и място на провеждане: 28–29.05.2019, Стара Загора

 

Мрежи за пренос на данни в автомобила 

Какво включва курсът:

– Запознаване със структурата и функционирането на мрежите за данни в автомобила и възможностите за диагностика и проверка.

– CAN, LIN, MOST, Flex-Ray

Продължителност: ден

Време и място на провеждане: 08.05.2019, Стара Загора

 

Работа и възможности на мотортестер FSA 7xx и FSA 500

Какво включва този курс:

– Работа и възможности на мотортестер FSA 7xx и FSA 500.

– Проверка на запалителни системи, сензори, актуатори.

– Възможности на уреда, принадлежности.

– Видове запалителни системи. – Едно- и двуискрови бобини.

– Практическо измерване на запалителни системи и сигнали.

– Работа с осцилоскоп и ползване на CompacSoft.

Продължителност: 1,5 дни

Място и дата на провеждане: 14–15 ноември 2019 г., Стара Загора

 

За повече информация посетете страницата на BOSCH България.

Източник: BOSCH България

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!