Неправилна индикация на резервоара поради грешка при монтажа на модула за подаване на гориво

30 май 2019, 15:00

Потенциални оплаквания:
• Индикаторът на резервоара показва неправилни стойности
• Индикаторът на резервоара остава блокиран при определена стойност

Фиг. 1

Формата на съвременните резервоари за гориво е оптимизирана да използва максимално наличното пространство за проектиране (фиг. 1).

Фиг. 2

За да се изпълнят законовите изисквания за херметичност на резервоарите, все повече компоненти, като регулатори на налягането, сега се намират в самия резервоар за гориво (фиг. 2).

Фиг.3

Ако модулът за подаване на гориво е инсталиран неправилно в резервоара за гориво, сензорът за ниво на течността може да попадне на тези монтирани компоненти (фиг. 3).

Последствие: индикаторът на резервоара остава в едно положение въпреки намаляващото ниво на горивото.

Забележка:
Маркировките са поставени в резервоара и на покритието на фланеца в много случаи, за да се гарантира, че устройството за подаване на гориво е в правилната позиция след монтажа. По време на монтажа винаги монтирайте модулите за подаване на гориво, така че тези маркировки да са разположени една срещу друга или да са подравнени (Фиг. 5).

Фиг. 4
Фиг. 5

Източник: MS Motorservice

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!