Шофиране по-умно, не по-трудно

6 декември 2018, 12:00

Тъй като задвижванията се електрифицират, към системата на превозното
средство трябва да се добавят още няколко компонента. Всяко добавено
устройство или компонент съдържа контролер за основна работа, но всички тези
контролери трябва да общуват и да работят заедно за оптимизирана система за
задвижване.
Цялостното управление на задвижващата система се управлява от контролер на
задвижващия домейн. В недалечното бъдеще това устройство ще функционира
като единствената точка на комуникация с Облака и ще открие нови възможности
за задвижване, като това, което наричаме Интелигентно управление.
Дори когато превозните средства се развиват до пълни електрически решения, все
още ще се изисква задвижващ контролер за оптимизиране на задвижването или
преместване на автомобила.
Delphi технологиите се произвеждат днес с контролери за задвижване и
разработваме най-новите ни иновации с разширени опции да се възползваме от
възможността за свързване в бъдеще. Разгледайте всички източници на данни за
автомобила днес, които са станали възможни благодарение на наличните системи
за активна безопасност и инфотейнмънт – камерите, радарите, технологии за
дистанционно получаване на информация за отдалечени обекти чрез сензори и
оптични системи /LIDAR/,  навигационната система предоставяща данни за
условията около превозното средство и за следващия маршрут.
При разширена връзка с Облака вече има налична допълнителна информация,
като например трафик, строителство, време, сигнални светлини и маршрути
имного други. И в облака има много повече информация и изчислителна мощност,
отколкото в колата. Чрез използването на данните, предоставени от
автоматизираните и свързаните технологии, отново вече в автомобилите,
интелигентното шофиране на Delphi Technologies може да подобри ефективността
на задвижването и безопасността на всички автомобили.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!