Диагностициране за неизправност на ламбда сензора

18 юни 2019, 7:00

Монтиран за първи път на леки автомобили през 70-те години, за да се подобри ефективността на горенето на двигателя и да се намалят емисиите на отработени газове, ламбда сензорът сега е ключов компонент в системата за управление на двигателя. Но какви са визуалните симптоми на повреда? Elta Automotive разказва.

За да работи ефективно, двигателят с вътрешно горене изисква правилното съотношение на въздух и гориво в своите цилиндри по време на горивния процес, с идеалния – известен като ламбда – 14,7 части въздух към една част гориво за бензинов двигател и 14,5: 1 за дизелово гориво. Ламбда-сензорите работят чрез измерване на количеството кислород в отработилите газове, за да позволят на системата за управление на двигателя да направи необходимите настройки, за да останат възможно най-близо до идеалното съотношение.

Тези измервания станаха толкова точни, че много превозни средства разполагат с няколко ламбда сензора, разположени в изпускателната система, както преди, така и след каталитичния конвертор. Тъй като глобалните емисионни стандарти стават все по-строги, разнообразието и сложността на ламбда сензорите се увеличи съответно и сега включват материали като цирконий, титан, биват еднолентови и широколентови.

Причини за повреди

Експлоатационния животът обикновено е 75 000 км за неотопляем сензор, докато отопляем сензор може да продължи да работи близо до 150 000 км, така че много от тях просто ще се развалят поради изтичане на експлоатационната им годност. Въпреки това вибрациите или повредата на нагревателния елемент, съединителните елементи и / или проводниците могат да бъдат причина за преждевременна повреда. Други по-малко очевидни причини могат да бъдат идентифицирани чрез изследване на външния вид на повредения сензор.

Визуални симптоми и възможни причини

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ГАЗОВЕТЕ С АНТИФРИЗ

Визуални знаци –  Работният край на сензора ще има зърнисто бяло / светлосиво покритие.

Причината – охлаждащата течност (антифриз) може да е повлияла на процеса на горене и да достигне ламбда сензора.

Решението –  Проверете уплътнението на главата за течове и поправете, ако е необходимо.

ДОБАВКИ В ДВИГАТЕЛЯ

Визуални знаци –  –  Работният край на сензора ще бъде замърсен с бели или червени отлагания.

Причината –  Прекомерната употреба на двигателни или горивни добавки може да замърси или блокира ламбда сензора.

Решението –  Почистване на горивната система преди подмяната.

ЗАМЪРСЯВАНЕ С МАСЛО

Визуални знаци –  Мазни черни отлагания остават върху работния край на сензора.

Причината –  Автомобилът може да изгаря прекомерно масло.

Решението –  Преди смяна на сензора внимателно проверете двигателя за течове, включително обичайните уплътнения, които са склонни към повреда.

ЗАЦАПВАНЕ С ГОРИВО

Визуални знаци –  Черна сажди на работния край на сензора.

Причината –  повреден сензор или повреда в горивната система може да доведе до високо съотношение въздух-гориво, произвеждащо черни сажди.

Решението – Измерете отработените газове, за да се уверите, че горивната система работи. Проверете нагревателя на сензора и управлението му.

Източник: pmm online

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!