Бизнеса с резервни части в България надминава 1 млрд. лева. Едноличен лидер при дистрибуторите е Интер Карс България.

16 юли 2019, 19:11

Бизнеса с резервни части в България, отбелязва продажби от над 1 милиард лева  през 2018. След публикуването на годишните финансови отчети за 2018 година, компаниите вносители и дистрибутори на резервни части, отчитат сумарно пазарен ръст от приблизително 7%, спрямо 2017 година.

Едноличен лидер при дистрибуторите е Интер Карс, с общи приходи от 145 447 000 лева, което представлява ръст от около 30%, в сравнение с 2017 година. Това е и компанията, която отбелязва най-голям ръст в проходите през 2018 измежду пазарните лидери. Компанията е следвана от Тех-Ко, с продажби от 94 808 000 лева, или приблизителен ръст от 7% спрямо предходната 2017 година. Челото на класацията на дистрибуторите, се допълва от Ауто Плюс България, Елит Кар, Евро07 и Ауто Хелп (заедно с Аутобул). Това са и компаниите, които са постигнали продажби над 60 000 000 лева през 2018 година.

Друга компания с ръст над средния за пазара е Елит Кар, достигайки продажби от приблизително 69 млн. лева, което представялява ръст от 18%. Евро07 пък е единствената, от водещите дистрибутори, която отбелязва спад на проджбите, с около 14%. За някогашният лидер при продажбите на авточасти, това е 3 поредна година със спад в оборота, като Евро07 губи през този период около 30% от продажбите си.

При тежкотоварните автомобили, лидер е Нелас Авто части с годишен оборот от 56 264 000 лева или ръст от 7%.

Вследствие на засилената конкуренция, както помежду им, така и заради алтернативни канали на продажба, финансовите отчети покават, че общо печалбата на компаниите намалява с няколко изкючение, въпреки ръста при продажбите. Компаниите с най-голяма загуба през 2018 година са Ауто Кели България, както и Евро07.

При международите търговски групи, лидер е АТR International, с около 26% пазарен дял, следвана от Groupauto International (14%) и Nexus (11%).

Според публикуваните от компаниите данни, в бизнеса с дистрибуция на резервни части пряко са заети около 7 000 души.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!