MICHELIN счита, че всеки трябва да изисква безопасни гуми от първия до последния километър

18 юли 2019, 7:00

Представен във Виена от 1-ви до 5-ти юли 2019 г., подходът на Michelin, известен като стратегия за осигуряване на „дълготрайни показатели“ (Long Lasting Performance; LLP), е в основата на ангажимента на Групата към обслужването на своите клиенти. Много производители създават гуми, които са безопасни до достигане на индикатора за износване (1,6 мм).

Но нищо не може да спре продажбата на гуми, чийто спирачен път ще се влоши драстично с увеличаването на изминатите километри. Липсата на регламент, определящ минималните прагове за параметрите на износване, може да накара професионалистите и потребителите да сменят гумите преди достигането на законно допустимата граница.

Michelin подкрепя приемането на регламенти, които ще се справят с основните предизвикателства, свързани с безопасността, покупателната способност на шофьорите и опазването на околната среда.

ШОФЬОРИТЕ ЧЕСТО СИ ЗАДАВАТ СЛЕДНИТЕ ДВА ВЪПРОСА ОТНОСНО ГУМИТЕ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ:

  • Моите гуми осигуряват ли ми безопасност?
  • Кога трябва да сменя гумите си, за да съм сигурен, че съм в безопасност?

Днес, при липсата на тест, с който да бъдат изпитани износените гуми, тези въпроси остават без отговор…

Проучванията показват, че нито различните класации, използвани за оценка на новите гуми, нито дълбочината на протектора на гумите могат да дадат представа за тяхната ефективност във времето и при износване.

За да се установят реалните показатели на износените гуми, те трябва да бъдат изпитани!

Някои параметри, като например спирането на суха настилка и разходът на гориво, се подобряват с износването на гумата. Спирането на мокра настилка обаче е единственият параметър, свързан с безопасността, който се влошава, понякога дори доста значително, с износването на гумата и затова трябва да бъде подложен на системни изпитвания.

MICHELIN ПОДКРЕПЯ ПРЕПОРЪКАТА НА ФРАНЦИЯ РЕГЛАМЕНТИРАНОТО ИЗПИТВАНЕ, КОЕТО В МОМЕНТА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ТЕСТВАНЕ НА НОВИ ГУМИ, ДА БЪДЕ ПРИЛАГАНО И ЗА ТЕСТВАНЕ НА ИЗНОСЕНИ ГУМИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ: ПОСЛЕДНИ РАЗВИТИЯ!

С цел да се гарантира безопасността на потребителите, през март 2019 г. европейските институции включиха изпитването на износени гуми в европейския регламент, известен като Общ регламент за безопасност на превозните средства, който трябва да бъде приет през есента на 2019 г.

Michelin подкрепя въвеждането на минимален праг за спиране на мокра настилка за гуми в износено състояние, за да се гарантира на потребителите, че всички гуми на пазара са с параметри, които отговарят на минималните изисквания.

Michelin вярва, че съпротивлението при търкаляне и шумът на гумите трябва да продължат да бъдат изпитвани в ново състояние, тъй като това са параметри, които се подобряват с износването.

Какъв е настоящият тест за изпитване на нови гуми?

С теста за спиране върху мокра настилка на нови гуми се измерва разстоянието, което е необходимо на превозното средство, за да намали скоростта от 80 до 20 км/ч при движение върху стандартна пътна настилка, покрита с вода с дълбочина 1 мм.

ЗАЩО MICHELIN ПОДКРЕПЯ ПРЕПОРЪКАТА НА ФРАНЦИЯ ТОЗИ ТЕСТ ДА БЪДЕ ПРИЛАГАН И ЗА ИЗНОСЕНИ ГУМИ?

Има две основни причини, поради които Michelin смята, че този тест е най-подходящият начин за измерване на параметрите на гумите в износено състояние:

  1. Тестът за спиране върху мокра настилка в момента се използва, за да се определи прагът за безопасност на новите гуми в регламентите и е широко признат от експерти и професионалисти в бранша (производители на гуми, дистрибутори, асоциации на потребителите, законодатели и др.)
  2. Той пресъздава реалните условия на рисковите ситуации, с които шофьорите може да се сблъскат на пътя:
  • Начална скорост на спирачния път от 80 км/ч
  • Дълбочина на водата до 1 мм

 ФАКТИТЕ ПОКАЗВАТ, ЧЕ ТЕЗИ ДВА ПАРАМЕТЪРА СА ИДЕАЛНО АДАПТИРАНИ ЗА ИЗПИТВАНЕТО НА ГУМИ В РЕАЛНИ УСЛОВИЯ НА ШОФИРАНЕ:

ОТНОСНО НИВОТО НА ВОДАТА

1 милиметър може да изглежда малко, но… В Германия например в 99% от случаите шофьорите управляват превозните средства в условия на суха, влажна или мокра пътна настилка, покрита с вода с дълбочина по-малка от 1 мм.

Освен това, когато вали проливен дъжд, шофьорите драстично намаляват скоростта най-вече поради намалената видимост. Скоростта може да падне с 15 – 40 км/ч в зависимост от интензивността на бурята.

ОТНОСНО СКОРОСТТА ОТ 80 КМ/Ч

Данни от GIDAS (германско задълбочено проучване на катастрофите) показват, че при 90% от катастрофите, които стават при мокра пътни условия, скоростта, с която колата се движи преди да катастрофира (напр. преди задействането на спирачката или заключването на волана) е под 80 км/ч.

От друга страна, около 65% от катастрофите в Германия стават в градските райони и само 10% на магистралите.

ТРИ ОСНОВНИ ЦЕЛИ АРГУМЕНТИРАТ СТРАТЕГИЯТА НА MICHELIN ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ ПОКАЗАТЕЛИ:

1 – Подобряване на безопасността на потребителите, като им се предоставя необходимата информация за показателите на техните гуми, независимо дали са нови или износени. Това изискване за информиране на потребителите относно показателите на износените гуми допълнително се оправдава от факта, че ефективността на гумата по време на жизнения й цикъл е следствие на избора на производителя и неговите инвестиции в научноизследователска дейност!

В Michelin работят повече от 6000 инженери, като компанията инвестира над 600 милиона евро годишно в научноизследователска дейност с цел да се разработят нови дизайни и високо технологични материали, които да гарантират безопасността на потребителите и на околната среда.

2 – Подобряване на екологичния отпечатък на цялата индустрия, свързана с производството на автомобилни гуми, с икономия на производството до 128 милиона гуми годишно в Европа и намаление на емисиите на CO2 с до 6,6 милиона тона.

3 – Подобряване на покупателната способност на потребителите с печалба за европейските шофьори до 6,9 милиарда евро годишно.

Източник: MICHELIN

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!