ВАЖНО!!! Закон за пътните превозни средства – обществено обсъждане

21 юли 2019, 17:46

Министерстовто на транспорта, информационните технологии и съобщенията, публикува на интернет страницата си, проект на Закона за пътните превозни средства, за обществено обсъждане. Глава Шест, се отнася за РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА. Всички заинтересовани могат да се запознаят с текста на проектозакона в линка долу. Общественото обсъждане е за период от един месец.

Линк към проекта тук: Проект на Закон за пътните превозни средстава.

Лице за контакт:

Катерина Синапова, главен експерт в дирекция „Пътни превозни средства и водачи“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
тел. 02 / 930 88 93, E-mail: ksinapova@rta.government.bg

Предмет на закона

Новият Закон за пътните превозни средства ще бъде структуриран и систематизиран като последователно ще бъдат определени:

1. изискванията към пътните превозни средства, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване;

2. изискванията по отношение на одобряване на типа на нови пътни превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за пътните превозни средства, индивидуално одобряване на нови или употребявани пътни превозни средства, изменението в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства;

3. пускането на пазара и допускането до регистрация на пътни превозни средства, излезли от серийно производство;

4. изискванията по отношение на оценката, оправомощаването, нотификацията и надзора на техническите служби;

5. изискванията за извършване на идентификация, проверка за съответствие с данните на производителя и за одобряването на типа, проверка за оборудването на превозните средства и преглед за проверка на техническата изправност на превозните средства преди първоначална регистрация в България на употребявани моторни превозни средства и ремаркета и издаване на паспорти с технически данни и удостоверения за техническа изправност на идентифицираните пътни превозни средства;

6. регистрирането, отчетът, спирането от движение и пускането в движение, временното отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на пътните превозни средства, както и издаването на разрешение за временно движение;

7. изискванията при извършване на сделки с пътни превозни средства;

8. изискванията за извършване на търговска дейност с употребявани части за моторни превозни средства и ремаркета;

9. изискванията за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства;

10. изискванията за извършването на ремонт и техническо обслужване на моторни превозни средства и ремаркета;

11. правомощията на контролните органи, принудителните административни мерки и административнонаказателните разпоредби.

 

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!