MAHLE прави интелигентни компоненти на двигателя

7 август 2019, 7:00

  • Интелигентни компоненти на двигателя от MAHLE, контролират работните условия в реално време
  • Прилагането им като инструмент за разработка, дава възможност за прецизен дизайн на охлаждащи и двигателни компоненти

Интелигентните двигателни компоненти, не са само ценен инструмент за разработчиците и инженерите, но може в бъдеще да се използват като „системи за ранно предупреждение“ в двигателите, за наблюдение на работните условия и осигуряване на дълъг експлоатационен живот. Интелигентните лагери от MAHLE, следят условия в реално време и осигуряват точна информация за температурата в лагера. Същата методология за измерване е в основата за иновативна концепция за наблюдение на буталото, в която данните се предават безжично и консумираната енергията от сензорите се покрива от движението на буталото.

Когато се използва като инструмент за разработка, интелигентните компоненти за двигателя от MAHLE, улесняват прецизния анализ на температурата и налягането в подвижни компоненти като бутала, клапани или лагери. Необходимото подаване на смазочно масло и охлаждането на компонентите на двигателя може да бъде зададено в конкретни работни точки, така че да няма повреди от прекалено високи температури или недостатъчно смазване, позволявайки изчисляването на минималното необходимо количество на охлаждащ агент или смазочно масло. По този начин се избягва ненужните загуби от триене и се увеличава ефективността на двигателя.

Чрез измерване на температурата и налягането на място, например в хлабината на лагера или в зоните за охлаждане на буталото, могат не само могат да се ограничават експлоатационните граници на компонентите в реални условия, но и да се калибрират граничните им стойности без увеличаване на риска. В резултат, неоползотворения преди това потенциал може да се използва, за подобряване на термодинамичната и механичната ефективност.

За да се предотврати повреда на двигателя от външни влияния – такива като качество на горивото или температура на входящия въздух – повишен коефициент на безопасност трябваше да се поддържа в досегашния дизайн. За разлика, сега бутало със сензори не би позволило по-продължително претоварване, а също така предотвратява преходно форсиране на буталото във фаза на загряване.

Понастоящем интелигентните компоненти на двигателя от MAHLE, се използват като инструменти за разработка по време на конструирането на двигателя. След успешното прехвърляне на технологията в масово производство се обмисля използването и в двигателите – от една страна да се използват ограниченията на компонентите, а от друга, да се даде възможност за предотвратяване възникващ сценарий за повреда и се задейства бърз отговор.

Източник: MAHLE

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!