Замяна на веригата за синхронизация на VW Polo

20 август 2019, 6:00

Експертите на ContiTech предоставиха стъпка по стъпка ръководство за подмяна на веригата за синхронизация на 1.2 l VW Polo. Работното време за тази процедура е малко под три часа.

Когато веригата за синхронизация се подменя, често се правят сериозни грешки. Ангренажните вериги могат да се удължат с увеличаването на техния експлоатационен живот, което се отразява на пълненето на цилиндърите, процесите на обмен на газове и съответно на емисиите. В този случай веригата за синхронизация трябва да бъде заменена. За да се гарантира правилното функциониране, трябва да се подменят опъващите и направляващи елементи, както и зъбните колела в задвижването на веригата.

Когато сменяте веригата за синхронизация, трябва да се смени и пистовия ремък. Той трябва да бъде сменен за да се предотвратят последващи повреди, които да доведат до ненужни разходи. Ако обаче старият пистов ремък ще се монтира отново, маркирайте посоката на движение преди отстраняване.

Изискват се следните специални инструменти за подмяната:

 • Инструмент за заключване на коляновия вал OE (T 10121)
 • Блокиращ инструмент за разпределителен вал OE (T 10120)
 • Ограничител OE (T 10172)

Подготвителна работа:

Идентифицирайте автомобила, използвайки кода на двигателя.

Изключете акумулатора на автомобила. Не завъртайте коляновия или разпределителния вал, когато веригата за синхронизация е свалена. Завъртете двигателя в нормална посока на въртене (по посока на часовниковата стрелка), освен ако не е указано друго.

Завъртете двигателя само от коляновия вал. Извършвайте задачи за тестване и настройка само когато двигателят е студен. Не позволявайте ремъците да влизат в контакт с моторно масло или охлаждаща течност.

Спазвайте въртящите моменти на указани от производителя.

Демонтирайте:
Въздушен филтър, А / С компресор (линиите могат да останат свързани), генератор, предпазната кора на двигателя, капака на двигателя, ремъците и преден десен подкалник. Подпрете двигателя или го окачете на поддържаща греда. Отстранете тампона на двигателя, шайбата на коляновия вал, картера и капака на ангренажа.

Изваждане:
1. Превъртете вала на двигателя до достигане  ГМТ на първи цилиндър. За целта извадете датчика на Хол G40 (вижте по-долу) от горния капак на главата на цилиндъра и завъртете коляновия вал в посоката на въртене, докато маркировката (шпонката) на разпределителния вал е в горната част (вижте по-долу).

2. Поставете блокиращия инструмент на разпределителния вал OE (T10120) в отвора на датчика на Хол G40, докато инструментът се застопори (вижте по-долу).

 

 

3. Извадете сензора за скорост на двигателя G28 под въздуховода (вижте по-долу).

Поставете блокиращия инструмент за коляновия вал OE (T 10021) (вижте по-долу).

Шийката на блокиращия инструмент трябва да бъде поставена в отвора в маховика (виж по-долу).

Ако блокиращия инструмент на коляновия вал не може да бъде поставен в маховика, махнете задържащия инструмент на разпределителния вал OE (T10120) от разпределителния вал, завъртете коляновия вал на двигателя на 360 ° в посоката на въртене на двигателя и повторете стъпки 1-3. 

Ако и двата инструмента все още не могат да бъдат поставени, синхронизациите трябва да бъдат нулирани. Завъртете коляновия вал в посока на въртене, докато маркировката (шпонката) на разпределителния вал е в горната част.

Поставете задържащия инструмент на разпределителния вал OE (T10120) в отвора на датчика на Хол, докато инструментът се застопори на мястото си.

Разхлабете затягащия болт на зъбното колело на разпределителния вал с помощта на инструмента (вижте по-долу).

Разединете зъбното колело от разпределителния вал. Зъбното колело на разпределителния вал трябва да се върти свободно. Завъртете коляновия вал в посока на въртене на двигателя, докато инструментът за блокиране на коляновия вал OE (T 10021) може да бъде поставен. Шийката на инструмента трябва да бъде поставена в отвора в маховика. Синхронизацията сега ще бъде зададена правилно.

4. Развийте болтовете (вижте по-долу) на ангренажния капак и отстранете капака. Уверете се че лагерната втулка на коляновия вал остава в уплътняващата повърхност на капака.

5. Почистете внимателно уплътнителните повърхности на двигателя и капака (вижте по-долу).

6. Разхлабете веригата за маслената помпа. Изтеглете пружината на обтегача с отвертка, след това извадете веригата заедно със зъбното колело и ги оставете да висят надолу (вижте по-долу).

8. Разхлабете веригата за синхронизация. Използвайте пръста си, за да притиснете стъблото на обтегача към обтягащия елемент (вижте по-долу), докато обтягащият елемент може да бъде отстранен с 3 мм шестостенен ключ (вижте по-долу).

9. Разхлабете болта на зъбното колело на разпределителния вал с помощта на блокиращия механизъм.

10. Издърпайте плъзгача и го отстранете от фиксиращите болтове.

11. Извадете болта на зъбното колело на разпределителния вал и издърпайте веригата за синхронизация заедно със зъбното колело на разпределителния вал.

Инсталация:

 1. Почистете старателно двигателя. Проверете и останалите компоненти, като зъбното колело на коляновия вал, за повреди и износване.
 2. Инсталирайте новия обтегач на веригата и затегнете болтовете с 9 Nm.
 3. Поставете веригата върху зъбното колело на коляновия вал и новото зъбно колело на разпределителния вал, монтирайте го към разпределителния вал с нов болт и затегнете до 20 Nm + 90 °. Използвайте блокиращия инструмент!
 4. Инсталирайте новите плъзгачи и обтегач.
 5. Използвайте палеца си, за да натиснете плъзгача към обтегача и извадете блокиращия инструмент от обтегача на веригата (вижте по-долу).

 1. Поставете веригата на маслената помпа върху зъбното колело на маслената помпа и след това върху коляновия вал заедно с доставеното ново малко зъбно колело.
 2. Натиснете обтегача на веригата за маслената помпа към веригата и отново приложете усилието към пружината на обтегача.
 3. Нанесете уплътнителя D 174 003 A2 върху ангренажния капак и го поставете. Затегнете болтовете до 10 Nm.
 4. Почистете уплътняващата повърхност на картера и монтирайте със силиконов уплътнител D 176 404 A2. Затегнете болтовете на картера с 15 Nm.
 5. Поставете шайбата на коляновия вал и затегнете до 90 Nm + 90 ° с нов, смазан болт. Използвайте блокиращ инструмент!
 6. Извадете блокиращия инструмент на разпределителния вал OE (T10120) от отвора в разпределителния вал за сензора на Хол и отстранете инструмента за заключване на коляновия вал OE (T 10021) от фланеца на трансмисията (сензор за скорост на двигателя G28).
 7. Завъртете коляновия вал на два оборота в посока на въртене на двигателя и поставете двигателя обратно в положение TDC, както в стъпки 1–3 от процеса на демонтажа.
 8. Сглобете и завършете в обратна посока на реда, използван при разглобяването.
 9. Запишете подмяната на оригиналната ангранажна верига на ContiTech на предоставения стикер и го поставете в двигателното отделение (вижте по-долу).

Източник: PMM Online

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!