Сензор за налягане на всмукателния колектор с вграден сензор за температура на входящия въздух

27 август 2019, 13:00

Сензорът за налягане на всмукателния колектор измерва вакуума, който съществува във всмукателния колектор след дроселовата клапа. Измерените стойности на датчика за налягане на всмукателния колектор и сензора за температура на входящия въздух са необходими за изчисляване на масата на входящия въздух.

В зависимост от системата за впръскване сензорът за налягане на всмукателния колектор и сензорът за температура на входящия въздух могат да бъдат монтирани заедно като едно цяло. Сензорът за налягане на всмукателния колектор може да бъде монтиран директно във всмукателния колектор или прикрепен в близост.

Структура и функция

Чувствителната част на сензора за налягане е мост Wheatstone в ситопечат върху мембрана. Той е изграден от четири резистора, които са свързани заедно, за да образуват затворен пръстен, с източник на напрежение в единия диагонал и устройство за измерване на напрежение в другата. От едната страна на мембраната има атмосферен вакуум, от другата страна вакуумът от всмукателната тръба. Сигналът, генериран от деформацията на мембраната, се обуславя от електронна верига за оценка и се изпраща до контролния блок на двигателя. В покой мембраната се огъва според външното налягане на въздуха. При работещ двигател подналягането действа върху мембраната на сензора, като влияе върху съпротивлението. Тъй като референтното напрежение е абсолютно постоянно (5V), изходното напрежение се променя пропорционално на промяната на съпротивлението.

Сензорът за температура на въздуха е NTC термистор (отрицателен температурен коефициент). Съпротивлението на сензора става по-малко с повишаване на температурата. Входната верига на електрониката разпределя 5 V референтното напрежение между резистора на сензора и фиксиран резистор, така че да се получи напрежение, пропорционално на съпротивлението и следователно на температурата.

Електрическа схема

Въпреки че първоначално изглежда, че няма разлика от конвенционалния сензор за налягане на колектора, по-внимателно разглеждане на конектора разкрива допълнителен контакт в корпуса. В датчика за налягане на всмукателния колектор 6PP 009 400-481, изобразен на илюстрацията тук, този контакт е идентифициран като (t). NTC, инсталиран в сензора, който се използва за измерване на температурата и е свързан с контролния блок на двигателя чрез кабелния сноп.

Електрическа схема

  • (+) Напрежение
  • (-) Зануляване
  • (t) Изход / сензор за температура
  • (MAP) Изход / сензор за налягане

Източник: HELLA

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!