Управление на налягането на системата за вентилация на картера (PCV) в приложения с турбокомпресор

4 септември 2019, 13:00

Основната концепция на системата за принудително пълнене е да се вкарва повече кислород в горивната камера. Повече въздух в двигателя означава повече мощност в коляновия вал. Но налягането във всмукателния колектор  заненя вакуумът, получаващ се при атмосферните двигатели. Това създава проблеми с управлението на газовете и налягането в картера.

Естествено налягане на картера

При двигател с атмосферно пълнене, налягането в картера се увеличава и намалява с промени в натоварването и скоростта на двигателя. Газовете от горивната камера могат да преминат покрай буталните пръстени, докато цилиндърът се издига по време на цикъла на компресия и изпускане.

Докато буталото се движи надолу по време на цикъла на всмукване, газовете, маслото и изпаренията в картера могат да се всмукват покрай буталните пръстени в горивната камера.

Парите на картера се насочват през клапана на системата за вентилация на картера (PCV). PCV клапанът е обикновен пружинен клапан с плъзгащ се щифт вътре. Системата позволява изпаренията да се върнат към мотора с помощта на вакуум от двигателя.

Повишено налягане в картера при турбопълнене

Всмукателният колектор е под налягане при повечето условия на работа, когато двигателят е с турбина. Газовете и маслото, заобикалящи пръстените, все още присъстват, а налягането, генерирано от турбокомпресора, може да увеличи налягането в картера. Тогава е необходима по-модерна PCV система.

Пред турбокомпресора има вакуум. При някои двигатели този вакуум е по-голям от вакуума, генериран от буталата, движещи се надолу, но не през цялото време. Вакуумът се генерира само когато турбината се е развъртяла. Обикновено зоната преди турбокомпресора е мястото, където парите от картера се подават в двигателя. Някои двигатели с турбокомпресор подават пари на картера към всмукателния колектор с байпасен клапан, когато турбината не създава достатъчно вакуум.

Турбокомпресорите не обичат да поглъщат маслото, което може да се намери в картерните пари. Маслото може да образува въглеродни отлагания върху лопатките и корпуса и да причини загуба на налягане.

Съвременните двигатели с турбокомпресор имат големи маслени сепаратори, които обикновено са вградени в капака на клапаните или отстрани на блока на двигателя. Налягането в картера не се управлява от обикновен възвратен клапан. Налягането се следи електронно или механично както на картера, така и на всмукването. Системата насочва изпаренията към турбокомпресора или всмукателения колектор в подходящите моменти.

Това следващо поколение PCV системи могат да се повредят защото са изложени на високи температури и горивни газове, които са агресивни към пластмаса, гъвкави диафрагми и уплътнения.

Ако системата започне да пропуска, тя може да позволи засмукване на неизмерен въздух да влезе в всмукателната тръба. Това може да доведе до кодове за грешки. В някои случаи налягането, генерирано от турбокомпресора, може да намери път към картера, ако системата се е повредила. Това допълнително налягане може да доведе до изтичане на масло. Ако налягането е достатъчно голямо, това може дори да ограничи потока, идващ от връщащата линия на маслото на турбокомпресора, като по този начин съкращава живота на лагерите му.

Източник: knowyourparts

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!