LuK RepSet 2CT за сухи двойни съединители

18 септември 2019, 13:00

Броят на шайбите (съединител 2) е намален от 11 на 6

Производител:  Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Трансмисия:       0AM, 0CW

При подмяна на двойния съединител, аксиалните допуски между зацепващите лагери и диафрагмените пружини трябва да бъдат компенсирани. За тази цел, в зависимост от вида на трансмисията, LuK RepSet 2CT включва шайби /сферични капачки за съединител K1 и шайби за съединител K2.

Фиг. 1: Шайба К2

Преди, толерансът на зацепващият лагер на съединител K2 се компенсира само с една подложка (фиг. 1). За да покрие най- често изискваните габаритни размери, LuK RepSet съдържаше шайби с 11 различни дебелини. Сега, когато съдържанието на пакета е променено, могат да се използват до две шайби на зацепващият лагер на K2. Броят и дебелините на предоставените шайби позволяват да се оформят всички габарити само с 6 подложки (поотделно или в комбинация).

Фиг. 2: LuK RepSet 2CT

Таблицата сравнява предишните и новите набори от шайби, както и как те се комбинират, за да образуват различните размери.

Съблюдавайте спесификациите на автомобила!

Източник: REPXPERT

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!