Диагностика на запалителните бобини

19 септември 2019, 13:00

Запалителните бобини се развиват много пъти през изминалия век. Както и да изглежда запалителната бобина, тя винаги изпълнява една и съща функция, създавайки искра чрез преобразуване на сила на ток в напрежение. Ефективността на работа на бобината на запалването, също се промени драматично.

Бобината за запалване винаги е съставена от три части, първична верига, вторична верига и метална сърцевина. Създава се магнитно поле около металната сърцевина, когато електрически ток тече през първичната верига. Когато токът, преминаващ през няколко стотици намотки на първичната верига, е прекъснат, полученото магнитно поле се срива през много хиляди намотки във вторичната верига. Чрез „рязане“ на магнитното поле във вторичната намотка  се трансформира ниското напрежение на батерията в хилядократно увеличено. Трансформирането позволява от ниското напрежение на батерията да се получат напреженията необходими за създаване на искра за запалване. Реалното изходно напрежение може да варира.

Първична верига

Първичната верига включва клема за напрежение на батерията (B +), прикрепен към източник на ток от 12 волта, и зануляваща (B-) клема, прикрепена към захранващ транзистор, който контролира първичния токов поток. За да създаде искра, транзисторът се командва от управляващия модул да образува магнитно поле чрез заземяване на първичната верига.

След това командва транзистора да прекъсне първичната верига, сривайки магнитното поле и създавайки искра за запалване. Някои модели прикрепят транзистора към веригата директно, но обикновено той е на отделен модул за управление на запалването (ICM). Температурата на сърцевината се регулира чрез промяна на цикъла на работа при високи и ниски обороти на двигателя.

Вторична верига

Вторичната верига е изградена от вторичната намотка на запалването, капачката на разпределителя, ротор на разпределителя, кабела на свещта и свещта. Системите без дистрибутор нямат капачка на дистрибутора или ротор на разпределителя. Вторичната верига прехвърля искрата към запалителните свещи.

Диагностика на бобината на запалването

Непостоянните проблеми на запалителната бобина са трудни за диагностициране, тъй като намотките са чувствителни към топлина.

Така може бобината да премине тестовете в сервиза, но да покаже дефекти при натоварвания. Измерването на съпротивлението на бобината може да показва дали е дефектна или не. Друг тест е да се види доколко искрата прескача, но искра ще има само ако имате поне 10V напрежение от батерията. Също така въздушната междина трябва да е постоянна. Повечето механици, работещи върху бобини за запалване, използват компютърно базиран цифров осцилоскоп за измерване на произведените вълнови форми.

Източник: knowyourparts

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!