Актуализиране и пренастройване на софтуера

2 октомври 2019, 6:00

През последните години често ставаме свидетели на акции на производителите на автомобили за корекции и технически бюлетини относно препрограмирането на софтуеъра. Появяват се и актуализации в уебсайтовете с информационни услуги за OE. Някои от нас може да възприемат това като проблем. Но, трябва да виждаме това като възможност.

Това  не е проблем за подценяване. Много от тези актуализации се отнасят до ABS, контрол на стабилността и свързаните с тях системи, които не включват работа на двигателя.

Объркване

През последните години езикът на препрограмирането и актуализациите на системата стана объркващ както за техниците, така и за потребителите. Ако купувате нов автомобил, продавачът никога не споменава, че ще трябва периодично да се актуализира софтуера на автомобила. Също така, твърде много ръководства за собственици също не споменават това. Едва когато собственикът получи известие за акция, той ще разбере, че превозното му средство се нуждае от актуализация. Ако това е технически бюлетин, собственикът може никога да не узнае.

За механиците нещата могат да станат още по-мътни при актуализиране на софтуера, фърмуера или калибрирането. Засилвайки тази трудност, причините, поради които се изисква операция за препрограмиране, почти никога не са подробно описани в техническите бюлетини. Тази неяснота създаде проблеми за следпродажбения пазар. Когато започнете да говорите за препрограмиране с клиент, това може да доведе до проблеми. Когато чуят как новият софтуер / фърмуер може да разреши проблем с автомобила им, започват да мислят, че има дефект в колата. Те предполагат, че трябва да има акция, която автокъщата или дилъра трябва да направи безплатно.

Някои бюлетини указват на дилърите да гарантират или „добронамерено“ да актуализират софтуеъра, ако клиентът е извън гаранцията на автомобила, но това е по-скоро изключение, а не правило.

Работното време за актуализация обикновено е 0,3 до 1,0 часа труд в дилърско време (времето за резервация и това, което вашият сервиз таксува трябва да бъде повече).

Надписът е на стената: Актуализация на софтуера е необходима услуга за ремонт на превозни средства на вашите клиенти и значението му ще се увеличава. OEM производителите издават повече бюлетини, които изискват чести актуализации. Ако откажете работата или не кажете на клиента за актуализирана програма за рефлаш, защото не можете да го извършите, ще навреди на бизнеса ви както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Телематиката ли е спасението?

Думата „телематика“ получава две реакции в следпродажбения пазар. Положителната реакция е от онези, които виждат възможност с неща като навигация и свързани превозни средства. Отрицателната реакция е параноичната реакция на онези, които се страхуват от хакерство и се интересуват кой притежава данните.

Виждам телематиката като начин за производителите да актуализират превозни средства на място и да получат повече данни за подобряването на своите превозни средства.

Обаче разбирам, че ако производителите имат достъп до информацията за параметрите на обслужване или поддръжка, има вероятност те да търсят начини да насочат водача обратно към дилъра, а не към независим сервиз.

Източник: Know Your Parts

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!