Изваждане на счупена запалителна свещ

3 октомври 2019, 6:00

Да кажем, че извършвате рутинна работа по двигателя и по време на изваждането на свещта, едната част се откъсва под шестостенната част, оставяйки резбовия корпус здраво завит в цилиндровата глава. Това може да се случи с всяка свещ, но най-често с по-малкия шестостен на 5/8 „. Може никога да не ви се случи, но ако това стане, не се паникьосвайте. Вероятно питате какво го е причинило и как да отстраните отчупеното парче без да се сваля главата.

Конструкцията на корпуса на свещта е като „кух болт“. Ако превишите препоръчителния въртящ момент, корпусът може да се откъсне под шестостена. Ако е необходима прекомерна сила за отстраняване на свещта, това е причинено от една или повече от следните причини:

  • Някой е монтирал свещта с прекомерна сила
  • Някой е завил свещта накриво в резбата по време на монтажа
  • Някой е инсталирал свещта в замърсени резбови витки
  • Свещта е оставена да работи твърде дълго време

Ако не сте ги инсталирали вие, скъсването не е ваша вина. Въпреки това, вие сте този, който се затруднява да извърши ремонта и не искате да загубите цял ден. В повечето случаи отстраняването на свещта може да се извърши с лесно и с малко търпение.

Трябва да имате подходящите инструменти. Не препоръчваме спирален тип инструмент (фиг. 1) за изваждане; по-скоро препоръчваме дизайн с квадратно сечение (фиг. 2). Дизайнът на спираловидното рязане има по-голяма вероятност да причини разширяване на корпуса на свещта, като се застопори още по-плътно към главата на цилиндъра, когато се прилага налягане за отстраняване.

фиг. 1 и 2

От друга страна, инструментът с квадратно сечение с острите си ръбове ще се вкопае в металния корпус, за да осигури здрава повърхност на захващане без разширяване.

За да извадите свещта, преместете буталото в долна мъртва точка и се уверете, че двигателят е студен, дори ако трябва да изчакате да се охлади. След това накиснете счупения корпус на свещта с щедро количество проникващо масло за развиване на блокирали резби. Дайте му няколко минути за да подейства след което натиснете здраво инструмента в счупената част (Фигура 3). Използвайки инструмент с подходящ размер, натискайте и докато го държите, прилагайте здраво, стабилно усилие срещу часовниковата стрелка.

фиг. 3

Въпреки че необходимите моменти за монтиране на свещи с конусни резби са само 10 до 20 Nm, имаме информация за успешно отстранени запалителни свещи, без увреждане на главата, при стойности на въртящия момент над 200 Nm!

Източник: CHAMPION

 

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!