Водни помпи за AUDI / SEAT / ŠKODA / VW – Опасност от счупване поради грешки по време на монтажа!

14 октомври 2019, 6:00

Проблемът се отнася до:

1)Предлага се само на азиатския пазар

С горепосочените водни помпи, съществува опасност от това, че корпусът може да се счупи в случай на неправилен монтаж. Загубата на охлаждащата мощност може да доведе до сериозни последващи повреди на двигателя.

Фиг.2 и 3. Счупване (симптоми на увреждане)
Причините за повреждането включват:
  • Уплътненията са замърсени с масло, напр. поради омазняване на уплътнението или замърсяване с моторно масло от околните пространства. Това може да доведе до набъбване на уплътнението и до счупване корпуса (фиг. 2 и 3).
  • Последователността на затягане на винтовата връзка и въртящите моменти  на затягането не са спазени.

Ето защо, моля, винаги спазвайте приложените инструкции за монтаж

Фиг. 1: Изглед на продукта
ВНИМАНИЕ

Забележка по време на монтаж:

  • Всички уплътнения на тази водна помпа са изключително предназначени за използване с охлаждаща течност. Те никога не трябва да бъдат мазани, напр. с моторно масло.
  • Зоната около мястото на инсталиране и охлаждащият агент също трябва да не съдържа замърсявания.
  • Контактът с масло може да доведе до набъбване на жлеба на уплътненията и корпусът на помпата може да се счупи.
  • Не използвайте допълнителен уплътнител. Помпата може да протече (фиг. 5).
Фиг. 5: Протичане, дължащо се на допълнителен уплътнител (симптоми на увреждане)
ЗАБЕЛЕЖКА

Уплътненията могат да бъдат смазани с охлаждаща течност за по-лесен монтаж. Използвайте само нови уплътнителни пръстени.

ВНИМАНИЕ
  • Последователността за затягане на болтовете трябва да бъде следната (фиг. 4): [A] – [B] – [C] – [D] – [E]
  • Въртящ момент на затягане: 9 Nm

ЗАБЕЛЕЖКА

Следва незначително изтичане на охлаждаща течност в отвора поради дизайна и следователно това не представлява причина за оплакване. В зависимост от версията на водната помпа, температурният сензор (фиг. 6) е предварително сглобен или е включен отделно.

Фиг. 6:   01 Температурен датчик  02 Жълто защитно капаче
  • Риск от нараняване: Сваляйте жълтата защитна капачка * (фиг. 6 – 02) след монтажа.

Източник: MS Motorservice

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!