Пазара на резервни части 2025: тенденции и последствия

26 ноември 2019, 6:00

Консултантската компания Qvartz, публикува анализ на пазара на резервни части, като набелязва тенденциите и предизвикателствата, през следващите няколко години.

Пазара на автомобилното следпродажбено обслужване преминава постепенна, но дълбока промяна. След няколко години пазарът ще изглежда съвсем различно – производителите на части, трябва да действат и да се подготвят за тази промяна. В световен мащаб пазарът на части, ще нарасне от сегашните 398 млрд. EUR до 566 млрд. EUR до 2025 г. Докато зрелите пазари, като Западна Европа, Северна и Латинска Америка ще имат темпове на растеж от 3% или по-ниски, Източна Европа ще нарасне с 5,7%, а Азия с 8,6%. Азия почти ще удвои размера си и ще представлява близо 30% от световния пазар. В същото време пазарът на части ще бъде дълбоко повлияни от промените в технологията на превозното средство, електрифициран, повече софтуер, свързаност и автономни автомобили, делът на „традиционните“ продуктови категории ще намалее. Софтуер, електроника и данни услугите ще представляват една четвърт от пазара в Европа до 2025 г.

Променя се не само технологията на автомобила, но и начин на използване на превозните средства. Частната собственост намалява. Услугите за мобилност и всички видове автопаркове придобиват все по-голямо значение. Флотилии и други посредници ще контролират 20% от разходите за части до 2025 г. – и много повече в годините след това. Следователно специфичните бизнес модели за автопарк и посредници ще бъдат решаващият крайъгълен камък на пазара. Освен консолидацията и интеграцията на процесите, появата на цифрови платформи ще оказват все по-дълбоко въздействие. Предвид огромните им предимства, като удобство за клиентите и способността им да извадят разходи от общата верига, платформите могат да променят пазара чрез контрол на достъпа до пазара. Контролът върху платформите ще реши разпределението на маржовете.

 

Тенденциите

 

Европейският пазар на резервни части ще продължава да расте, обаче традиционните доставчици ще бъдат поставени под напрежение

В рамките на автомобилната индустрия, афтърмаркет пазара има фундаментална част, представляваща 15-20% от общата стойност на сектора. Европейският пазар на автомобилни части, понастоящем се оценява на 123 млрд. евро (2017 стойност на дребно на частите). Към 2025 г. европейският пазар се предвижда да нарасне с 2,4% в Западна Европа и 5,0% в Източна Европа годишно, така се очаква да достигне 161 милиарда евро до 2025 г., задвижван от нарастващ европейски автопарк и нови продажби, по-дългъг експлоатационен живот на автомобила и накрая, нови цифрови продукти и услуги.

Европейски доставчици, търсещи традиционен растеж, трябва да се преориентират
първо към Източна Европа, където по-високият растеж се ръководи главно от по-бързо нарастващият брой превозни средства. Второ, европейските доставчици трябва да обмислят развиващите се пазари извън Европа. Очаква се Азия да нарасне значително през следващите години с темпове над 8%, което означава, че пазарният му размер ще скочи от западноевропейско ниво през 2017 г. до по-голям от общия размер на Европа през 2025г.

 

Ако доставчиците не правят нищо, растежа на пазара ще бъде „уловен“ от други от играчите – доставчиците могат превърнат предизвикателствата във възможности

Ако доставчиците „не направят нищо“, те ще реализират само 1/5 от реалния растеж на пазара и печалба с 10% под нивото от 2017 г. поради напрежението върху маржовете.

 • От промените в технологиите в превозните средства ще се възползват нови играчи с по-силни цифрови компетенции, докато приходите от традиционните части ще растат скромно
 • Промяната в моделите на собственост, водени от увеличаване на споделената мобилност и лизинг договори, включително планове за пълна услуга (също за
  автомобили по-стари от четири години), ще консолидира вземането на решения при следпродажбеното обслужване (части и сервиз) и увеличаване на ценовото налягане
 • Развитието на каналите за дистрибуция към консолидирани мега търговци за IAM канала и увеличен OEM контрол над OES канала, чрез по-силен достъп до данните на превозното средство ще оказва допълнителен натиск върху маржовете

Ако доставчиците търсят възможности, могат да увеличат приходите си с 2/3 от цялостното развитие на пазара и маржът на печалба може да остане на ниво 2017 г. – равен на 20% увеличение в абсолютна стойност. Това изисква доставчиците да направят следното:

 • Позициониране към растеж в технологични сегменти като ADAS и модернизирани решения като телематика
 • Използване на съществуващите позиции при клиентите
 • Вземане на активна роля в преформулирането на неефективните
  верига на доставки до крайни потребители извън разходите и ограничаване на необходимостта от усвояване на напрежението над цената

– Създаване на предложение за собственика на автопарка с акцент върху
оптимизиране на цялата стойностна верига и намаляване на общите разходи за управлене за собственици на автопарка
– Създаване предложения, които оптимизират общите разходи въз основа на напр. интегриране на логистиката с търговия на едро, сътрудничество при използване на данни и внедряване на вградени схеми за ценообразуване като по този начин се създават общи стимули
– Разработване на алтернативни решения за данни на IAM
– Партньорство с други IAM играчи или силни онлайн платформи, който активно движи онлайн търговията

 

Седем тенденции, които ще определят бъдещето в посока 2025

Технологоията на автомобила

 • свързаност
 • електрически автомобили
 • увеличаващата се важност на софтуера

Моделите за собственост на автомобила

 • услуги по мобилност и нови модели на собственост
 • споделяне

Дистрибуционни канали

 • консолидация на независимите дистрибутори
 • онлайн платформи

 

Технологията в новите превозни средства, изисква доставчиците да имат нови компетенции.

Компоненти като камери, сензори и софтуер ще представляват все по-голяма част от бъдещите превозни средства. Батерийните електрически превозни средства (BEVs) ще повлияят на частите за следпродажбено обслужване, и въпреки че все още е несигурно колко голям дял от автомобили ще бъдат напълно електрически от
2025 г. е сигурно, че непрекъснатото електрифициране на компоненти се извършва с пълна скорост.

Прогнозите за 2025 г. предполагат, че общо части ще се увеличават с 3,4% годишно в основния случай, предимно поради категорията софтуер / съдържание / данни.
Това се ръководи от редица нови функции, добавяни към шофьорското изживяване, като помощни системи, информационни и развлекателни системи, услуги за достъпност, свързаност и редица прилежащи услуги.

Освен това увеличаващата се сложност на превозното средство оказва натиск върху доставчиците и сервизите:

 • По-малки и средни независими доставчици с фокус върху следпродажбения пазар могат да намерят особено трудно да инвестират и следват  нарастващията темп на технологично развитие
 • Независимите сервизи ще трябва непрекъснато да се преоборудват и обучават, за да се професионализират и да отговорят на нарастващата сложност на превозните средства. Разширено обучение в комбинация с диагностичните инструменти и системи ще бъдат задължителни за извършване на обслужване и сервизите ще имат нужда от помощ за това. Ако доставчиците не се намесят в
  тази роля, търговците на едро ще го направят. Големи търговци на едро вече поемат ръководни роли в независимия следпродажбен бизнес като център на знание и обучение, и доставчик на инструменти. Това от своя страна ще увеличи тяхното влияние върху добавената стойност и в крайна сметка към доставчиците.

Доставчиците обаче имат редица възможности за позициониране на новите технологии и развитие на нови и иновативни модели за приходи. Доставчиците трябва да обмислят разработването на:

 • Компетенции за софтуер и данни. Най-голямата и единствена възможност за доставчиците, е да се изградят компетенции в рамките на свързаност / телематика (на компоненти), ADAS, информационни и развлекателни системи, услуги за достъпност, гама от съседни услуги и като цяло способността за събиране, структуриране и използване на данни. Тези компетенциите ще бъдат ключови за доставчиците при разработване на бъдещи иновативни бизнес модели.
 • Преоборудване и функции по системи за търсене. Освен горната част от продажбата на части за модернизиране, достъпът до данни, които такива части генерират, може да бъде възможност за доставчици. Особено за собственици на превозни средства, които се интересуват от удължаване живота на автомобила
  и стойността са ключови клиенти на подобни решения
 • По-силна роля в гаражи и сервизи. Особено доставчици, които зависят силно от независимият пазар трябва да инвестират в обучение. Това от своя страна може да изгради отношения и развиват компетенции за доставчици, които позволяват продажбата на части директно на гаражи в бъдещето.

 

Собствеността на личен автомобил намалява и тласка автомобилите към ръцете на собственици на големи автопаркове

Моделите на собственост на превозните средства се променят. Услугите по лизинг, преотдаване и мобилност стават все по-популярни, но по-важното е, че са движещи за следпродажбените решения от крайни потребители до професионални собственици на автопаркове. Бъдещите собственици на автопаркове ще бъдат както независими посредници, така и производители на автомобили. Доставчиците се нуждаят от разработка на специални предложения за собственици на флоти и
играят роля в оптимизирането на цялата верига на стойност, вместо да се ангажират само с традиционните поръчки, игра с нарастващо ценово налягане година след година.

Традиционната собственост не е толкова важна за потребителите на автомобили. През 2017 г. повече от 45% от новозакупените превозни средства в Холандия са били наети превозни средства.

Доставчиците обаче имат редица възможности, произтичащи от променящите се  модели на собственост. Доставчиците трябва да обмислят разработването на:

 • Продукти и технологии, които позволяват на собствениците на автопарка да предложат „характеристики при поискване“ на своите крайни потребители. Макар и все още в много ранен етап, „характеристиките при поискване“ ще станат по-голяма част от автомобилите, притежавани от автопаркове в бъдеще,
  позволяваща на собствениците на автопарка да персонализират предложенията към със стандартизиран флот
 • Модели на пазара, насочени към професионалисти собственици на автопаркове. С увеличаване размера,  собствениците на автопарка стават все по професионални в снабдяването им, доставчиците имат възможност да разработят канал директно към собствениците на флотилията, било в партньорства с, или около традиционна търговци на едро
 • Партньорства и сътрудничество с други играчи, за да вземат активна роля в
  намаляване на разходите по веригата на стойността. Решаването на някои от многото неефективности на веригата за доставки, ще бъде ключов лост
  за защита на маржовете, в противен случай се увеличава ценовият натиск

 

Каналите за дистрибуциа на резервни части в автомобилния пазар
ще бъдат модернизирани и цифровизирани.

Няколко фактора влияят на дистрибуторската мрежа към 2025 г. OEM производителите ще настояват за по-голямо влияние чрез директен достъп до данните в превозното средство. Търговците на едро от друга страна ще продължават да консолидират и увеличават конкурентоспособността. В същото време, сегашното ниско ниво на дигитализацията представлява възможност за смущения, който силен трети играч ще грабне, освен ако съществуващите играчи управляват това развитие – и доставчици, и търговци на едро, или вериги от сервизи могат да поемат тазаи роля. Във всички случаи каналите за предлагане на пазара се движат и освен ако доставчиците не вземат активна роля при формирането и развитието, те могат да се окажат маргинализирани и изправени пред повишено напрежение.

Леко връщане към пазара на OES към 2025г. Въпреки че независимият пазар стабилно печели дял над OE пазара на следпродажбено обслужване през последните години, очаква се OES да спечели по-голям пазарен дял към 2025 г. Това е преди всичко задвижвано от OEM производители, които имат превъзходен достъп до данните в автомобила, което позволява нови проактивни предложения за услуги до клиенти и допълнени от увеличаване на дела на превозни средства в автопаркове под OEM контрол. Делът на „Направи си сам“ на следпродажбения пазар в същото време се очаква да изчезне почти.

Увеличена онлайн търговия и консолидациите укрепват конкурентоспособност на независимия пазар на резервни части. Онлайн търговията в момента е само около 5% и онлайн платформите се считат за незрели поради недостатъчната продуктова гама и наличност, както и невъзможността да помогне на сервизите при идентифициране на правилните части.

В базовия сценарий се очаква OES да увеличи своя дял в следпродажбения пазар от 39% до общо до 40% до 2025 г. Това се обуславя от увеличение на превозни средства от сегмент 2 (на възраст от 4 до 8 години), използващи OEM за обслужване и поддръжка от 50% до 60%. В сегмент 2, превозните средства са достигнали възраст, в която обслужването и поддръжката е по-необходима отколкото за сегмент 1 автомобили, но превозните средства все още са достатъчно нови за своите
собствениците да бъдат убедени да използват OES сервизите и части за поддържане на стойността на превозните средства. В по-радикален сценарий на OEM, каналът OES ​​успява да получи още по-силна позиция в тази част на пазара от ~ 70%. Това би означавало, че достъпът към данните на автомобила се използва много ефективно и OEM производители взимат още по-голям дял от автопарковете спрямо базовия сценарии. Това тласка разпределението на пазара от 5% към OES.

Доставчиците обаче имат редица възможности в дистрибуционните канали и трябва да обмислят разработването на:

 • Решения за достъп до данни за автомобила. Доставчиците трябва
  да намерите алтернативни начини за достъп до данните на превозното средство, за да се създаде възможност за алтернативно движение на данни и
  предлагане на услуги на IAM, като тези на ОЕМ ще са базирани на достъпа до
  данни за превозното средство и др. Независимият пазар трябва да намери отговори как да произвежда и получава данни. Това може да стане чрез съвместно инвестиране в устройства, за да получи достъп до данните на превозното средство или чрез модели въз основа на достъп чрез мобилен телефон.
 • Платформи за дигитална дистрибуция. Със значителна стойност, която може да се спечели от оптимизиране на предлагането и съкращения във веригата, намаляване на неефективността и разработване на управление на цените в целия ЕС, появата на такива цифрови платформи е въпрос на време. Потенциално има три групи отколкото може да поеме тази роля; големи търговци на едро, нови цифрови участници (като Amazon) или сътрудничество между доставчици.

 

Програма за доставчици 2025

…разработване на стратегия за разработване на пазарите в Източна Европа и Азия

…гарантиране, че компетенциите са актуализирани за бъдещите технологии и бизнес модели – особено в рамките на използване на данни

… поддържане технологичните платформи със съвременни данни и навлизане в нарастващи категории

… подготовка за B2B смяна – OEM производители, собственици на автопаркове, посредници и автосервизи се професионализират

… изграждане на цифрово следващо поколение платформа в сътрудничество с други доставчици и подизпълнители

Линк към оригиналния доклад.

Източник: QVARTZ

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!