Предупредителна светлина ABS / ESP светва

5 декември 2019, 6:00

  • Модел: Golf V Plus
  • Код на двигателя: BLF
  • Модел година: 2005 – 2009
  • Код на грешката: 1435
  • Датчик за спирачното налягане 1G201

Ако горната грешка се открие заедно с ABS предупредителна светлина на таблото, това може да се дължи на сензора за налягане на спирачната течност.

Сензорът за налягане записва спирачното налягане в хидравлична система и предава стойността на контролния блок. А грешка при оценка на сигнала води до въвеждане на грешка в контролното устройство. Тъй като не е възможно да се правят измервания на самия сензор, първо проверете параметрите в този случай. Когато спирачката не е натисната, получената стойност трябва да бъде 0 bar. Сензорът трябва да бъде сменен в случай на отклоняващи се стойности.

Забележка

Сензорът за налягане е интегриран в хидравличния блок на ABS. Производителят на автомобила предлага ремонтен комплект за ABS.

Тази информация може да се прилага и за други модели с идентични ABS системи.

Източник: HELLA

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!