Идентифициране на неизправности в системата за освобождаване на съединителя

19 декември 2019, 13:00

Специализираните знания помагат за предотвратяване на щети

Много откази на съединителя в товарните превозни средства могат да бъдат сведени до влиянието на неизправните системи за освобождаване. Тези недостатъци включват и „тотални“ повреди, като например запалени съединители или лоши показатели на превключване, за които първоначално може да не се подозира системата за освобождаване. Следователно е много важна прецизната проверка. Няма много механизми по поддръжката, при които концентрирането на няколко детайла може да има толкова голям ефект и да спести големи разходи.

Три примера трябва да служат за обяснение на видовете повреди, които могат да възникнат от дефектна система за освобождаване:

Износване:

Ако опорните точки на водещата втулка (показани на тази снимка), освобождаващата вилка или освобождаващият вал са износени, това компрометира лекотата на движение на съединителя – най-лошият сценарий е пълна повреда на съединителя.

Износена водеща втулка
Ексцентричност:

Ако в резултат на износени компоненти лагерът за освобождаване вече не се води точно, това също предизвиква ексцентрично движение на мембранната пружина. Това от своя страна води до значителна абразия в контактната линия  на притискателния диск. Аксиалното положение на мембранната пружина се променя, което води до намалено триене и по този начин причинява приплъзване на съединителя.

Неправилно положение:

Освобождаващият лагер, който е бил неправилно монтиран, т.е. неправилно разположен по време на монтажа, ще се “забие” във вилката. Като начало това води до твърд съединител, разстоянието на освобождаване става по-малко и съединителят не отделя правилно. Притиснатата вилка не прехвърля ефективно силата на пружината на диафрагмата. След кратка експлоатация съединителят ще започне да се приплъзва.

Признаци на неправилно положение на освобождаващия лагер
Износени компоненти в системата за освобождаване

Износването в механизма за освобождаване е една от причините за увеличените усилия на педала. Трябва да се обърне специално внимание на контактните повърхности на освобождаващата вилка, контактните повърхности на освобождаващия вал и самата вилка за освобождаване.

Ако те са навлезли в напреднали етапи на износване, както е показано на снимката с износена направляваща втулка, ако са сухи, износени или счупени, това ще има отрицателни последствия върху работата при превключването. Последствията включват блокиране, приплъзване или нарастваща мудност в съединителя при ускоряване. Тъй като няма натоварване на системата за освобождаване, ръчното тестване на работата на освобождаващия вал не е ефективно. Тук се изисква визуална проверка.

Източник: ZF

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!