Монтиране на буталото в отвора на цилиндъра

21 януари 2020, 13:00

Какво трябва да се спазва при монтирането на буталото в отвора на цилиндъра? Какво трябва да направите, ако буталото не може да бъде вкарано в цилиндъра? Можете ли да работите с чук? И защо винаги трябва да проверявате скобата за буталните пръстени?

 • Почистете добре уплътнителната част на блока на двигателя от части от стари гарнитури и уплътнения, ако не е била обработена по време на ремонта.
 • Почистете внимателно всички технологични отвори от замърсявания, масла и охлаждаща течност, които все още могат да бъдат там.
 • Извършете всички работи по почистване преди да инсталирате буталата в цилиндъра.
 • Нанесете свежо моторно масло по всички повърхности на буталото – не забравяйте буталните болтове и лагерите на мотовилката.
 • Обърнете внимание на посоката на монтиране на буталото (маркировка за монтаж върху челото на буталото или фрезованите участъци за клапаните).
 • Почистете отвора на цилиндъра отново с кърпа и също го смажете с моторно масло.
 • Проверете лентата за компресиране на буталните пръстени за удари и вдлъбнатини и ги отстранете или сменете инструмента, ако е необходимо.
 • По време на монтажа на буталото се уверете, че скобата на буталния пръстен или конусната втулка за монтаж лежи плътно върху уплътняващата страна на блока.
 • Не монтирайте буталото в двигателя, без да използвате подходящ инструмент (риск от нараняване, риск от счупване на буталните пръстени).
 • Не трябва да се прилага голямо количество сила при монтажа на буталото. Ако буталото не може да бъде натиснато в цилиндъра, винаги проверявайте скобата. Не завъртайте скобата така, че присъединителните и краища да съвпадат с отвора в ключа на някой от пръстените.
 • Когато използвате дръжка за чук за монтаж, само теглото на чука може да действа върху челото на буталото. Никога не използвайте чука, за да вкарате буталото в цилиндъра със сила. Ако буталните пръстени не се счупят по време на монтажа, те могат да бъдат огънати и вече не могат да изпълнят функцията си напълно по-късно по време на работа на двигателя.
 • Инсталирането, използващо сила, не само уврежда пръстените, но и може да повреди буталото. Това важи по-специално за буталата в бензиновите двигатели. При тези двигатели челото и разстоянията между каналите в някои случаи са изключително малки и могат да се спукат или да пробият при ударно натоварване. Резултатът е загуба на мощност и скъпи ремонти в краткосрочен план.
 • Избягвайте попадането на замърсявания и пясък в цилиндъра след вкарването на буталата. Когато е необходимо, поставете чисти кърпи върху / в цилиндрите, за да предотвратите замърсяване. Особено при работа в прашна среда и / или на открито.
Фиг. 1: Скосяването на цилиндровия отвор е твърде голямо – буталото отскача от монтажната скоба и цилиндъра по време на монтажа и буталото блокира
Фиг. 2: Малко скосяване на цилиндровия отвор – буталният пръстен се плъзга по пролуката

Източник: MS Motorservice

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!