Как трябва да монтирате гарнитурите Fel-Pro ®?

24 януари 2020, 13:00

Инсталирането на уплътненията по правилния начин е от решаващо значение. Тук Fel-Pro ® ще ви помогне да определите „коя страна е нагоре“, за да инсталирате правилно различни типове уплътнения.

Някои уплътнения са асиметрични и правилната ориентация може да бъде разграничена визуално. Въпреки това, други могат да бъдат инсталирани с всяка страна, обърната нагоре и гарнитурата ще уплътнява по всякакъв начин. Понякога уплътненията за един и същ двигател може да изглеждат много сходни, но няма да функционират правилно, ако са инсталирани по грешен начин.

Да се ориентираме

И така, как да разберете на какъв начин трябва да се ориентира уплътнението Fel-Pro, когато се инсталира? За щастие повечето уплътнения Fel-Pro имат посока (в случай на гарнитури на главата и уплътнителите на всмукателния колектор), която да ви помогне да ги инсталирате правилно, когато ориентацията на уплътнението е критична за монтажа.

Преди да разгледаме различните маркировки, които ще намерите на уплътненията на Fel-Pro, нека поговорим какво имаме предвид, когато казваме отпред, отляво, отдясно, отгоре и нагоре. Различни указателни надписи използват различните номенклатури в своите ОЕ ръководства за обслужване: за маркиране и за последователност в използването на информацията за ремонта. Fel-Pro се стреми да следва референтните надписи.

Преден

Какво представлява FRONT на двигателя? Това може да бъде объркващо, особено когато се работи с напречно монтирани двигатели, каквито имат повечето превозни средства с предно предаване. Отговорът обаче е доста прост – предната част на двигателя е краят, където са разположени задвижващите ремъци.

Дясно и ляво

Надясно и Наляво се определят от гледната точка на водача – индустриалния стандарт. Ако трябва да монтирате уплътненията от лявата и дясната страна въз основа на поглед към двигателя от предната част на автомобила, уплътненията ще бъдат неправилно инсталирани.

Отгоре или тази страна нагоре

ТОП или ТАЗИ СТРАНА НАГОРЕ означава, че това е страната на уплътнението, която трябва да бъде обърната към вас, след като я монтирате.

Нагоре

UP обозначениеможе да намерите на Fel-Pro уплътнения на главата за Subaru двигатели, които имат противоположни хоризонтално разположени цилиндри. Ръбът на уплътнението с печат нагоре трябва да сочи нагоре, към горната част на блока на двигателя.

Необозначени уплътнения

В някои случаи уплътненията на главата или уплътненията на всмукателния колектор няма да имат никакви насочващи индикатори върху тях. Те могат да имат покритие Blue Stripe ® или да са с различен цвят. В тези случаи няма значение в коя посока е инсталирано уплътнението. Ако беше от решаващо значение, щеше да бъде маркиран.

Внякои случаи гарнитурите могат да бъдат изработени с покритие Blue Stripe, и монтирани с покритието обърнато към главите на цилиндрите или към блока на двигателя. По уплътненията няма маркировка за посока.

Уплътнения на охладителната система и термостата

 

Уплътненията за охладителна течност и термостатите могат да бъдат монтирани с ивицата, обърната към всяка посока, стига да няма насочени индикатори. Ако има байпасни отвори, уплътнението трябва да бъде монтирано в правилната ориентация, за да позволи потока на охлаждащата течност.

Уплътнители на изпускателните колектори

Когато инсталирате уплътнения на изпускателния колектор Fel-Pro, ако има гладка, метална страна (smooth side) и композитна страна (composite side), металната страна трябва да бъде монтирана обърната навън, което означава към изпускателния колектор. Тази гладка повърхност на лъскавата страна ще позволи на фланеца на изпускателния колектор да се плъзга, докато се разширява и свива по време на топлинния цикъл от работата на двигателя.

Източник: Fel-Pro

 

 

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!