Генератори със S терминал

17 февруари 2020, 13:00

Датчикът за температура на акумулатора трябва да предпази батерията на автомобила от прегряване и повреда. В зависимост от тяхното приложение, някои алтернатори са снабдени с допълнителна връзка за този сензор. Такъв е случая с генератори MAHLE MG 207 и MG 283.

Фигура 1: Датчик за температура на акумулатора

Датчикът измерва температурата на батерия и намалява напрежението на зареждане веднага след дефиниране на достигната стойност. Ако обаче сензорът е свързан неправилно или изобщо не е свързан, алтернаторът няма да генерира зареждане, което означава, че батерията няма да се зареди.

Сензорът е свързан към алтернатора чрез S терминал. Когато монтирате алтернатор, трябва да проверите дали има такъв терминал. Ако не го направите, ще го забележите, когато стартирате двигателя, защото индикаторът за зареждане на батерията ще светне. Когато това се случи, често се предполага, че новият алтернатор е дефектен.

Фигура 2: Схема на свързване на алтернатор със сензор за батерията (S), сигнал за скорост (W), непрекъснат плюс (B +) и зануляване (B–), и индикатор за заряд на батерията(D +)
Фигура 3: Алтернатор със S терминал

ВАЖНО! При монтиране на алтернатор с S терминал, уверете се, че сензорът е инсталиран правилно! Етикетиране на връзките и кабелите при демонтиране на алтернатора също се препоръчва за да се избегнат грешки.

Източник: MAHLE

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!