Delphi Technologies съветва; предотвратяване на вибрациите при натискане на спирачките

26 февруари 2020, 15:13

Вибрациите при натискане на спирачките не винаги са най-голямото техническо предизвикателство, но могат да причинят главоболие на техниците, най-вече защото основната причина често е неправилен монтаж. Познанията за диагностициране, коригиране и в най-добрия случай предотвратяване на вибрации при натискане на спирачките са изключително важни що се отнася до ефективното обслужване на спирачките и избягването на повторно връщане на клиента.

Помолихме експертите на Delphi Technologies за съвет:

Какво представляват вибрациите при натискане на спирачките?

Вибрациите при натискане на спирачките обикновено се усещат или като странично тръскане на волана, или като пулсиране на педалите, или дори като вибрация през пода. Може да варират от едва забележима вибрация до силно тръскане – и в двата случая ситуацията постепенно ще се влошава с времето, като може да нанесе непоправима щета на дисковете.

 

Каква е причината за вибрациите при натискане на спирачките?

Основната причина е неравномерната дебелина на диска (DTV). За да бъде ефективно спирането, дискът трябва да е с еднаква дебелина навсякъде – с други думи, двете триещи се повърхности, външна и вътрешна, трябва да са успоредни една на друга. DTV е терминът, използван за обозначаване на неравномерната дебелина и означава, че тези повърхности вече не са успоредни.

При натискане на спирачките на автомобил с DTV, накладките се притискат по-силно към по-тънките зони на диска и отскачат при по-дебелите зони. Това кара накладката силно да подскача, като създава импулси, които се предават през буталото на спирачния механизъм през спирачната течност към спирачния педал. Или към кормилото. Това наричаме вибриране.

 

Каква е причината за DTV?

DTV може да е причинено от няколко фактора, включително неправилно монтиране на диска, поведение на шофьора и некачествени производствени процеси:

 

Замърсяване и корозия: Една от основните причини за DTV е натрупването на замърсяване между главината и монтажната повърхност на диска. Осовото изместване, което може да бъде предизвикано дори от най-малката частица прах или ръжда, се увеличава по посока към външната част на диска. В този смисъл – една частица ръжда с големина едва 0,05 mm в диаметър, размерът на човешки косъм, може да предизвика осово изместване от над 0,1 mm при измерване в центъра на спирачната повърхност. При прекомерно изместване дискът се клати докато се върти, което причинява неравномерно износване на диска и в резултат на това – разлика в дебелината.

 

Неправилно монтиране: Винаги, когато монтирате нови накладки на спирачките, е изключително важно след като ги поставите да избягвате рязко и продължително натискане на спирачките през първите 160 или повече километра. Това ще спомогне при триенето да се прехвърли равномерен слой материал от накладката към диска. В противен случай може да се получат неравномерни натрупвания от накладките върху повърхността на диска, което води до неравномерно нагряване. Високите зони могат да се нагорещят много повече в сравнение с останалата част от диска. Ако температурата на тези високи зони надвишава 650°C, чугунът се променя структурно и се превръща в твърд материал, наречен цементит, като променя състава на диска и причинява неравномерното му износване.

 

Прегряване на спирачните дискове: Обикновено спирачният диск издържа около 100 000 цикъла на нагряване и охлаждане през експлоатационния си живот. Това само по себе си не е проблем – дисковете са проектирани да се охлаждат бързо между отделните натискания на спирачките. Въпреки това, когато спирачките се използват многократно и/или в бърза последователност, например по дълги спускания, дисковете нямат достатъчно време да се охладят и могат да прегреят. Освен да предизвикат евентуално износване на спирачките, температурите на диска могат да надвишат 650°C и да променят структурата на диска, което води до DTV.

 

Блокиран спирачен механизъм: Въпреки че не се случва често, блокираният спирачен механизъм също може да причини DTV. Ръждясалите или повредени бутала или направляващи щифтове не позволяват на корпуса на механизма да се движи, като задържат накладките върху диска, дори когато спирачките не са натиснати. Това води до неравномерно натрупване на материал от накладките и горещи зони по диска.

 

Други фактори, причиняващи вибрации при натискане на спирачките

Ако няма доказателство за отклонение в дебелината, причината трябва да се търси другаде. Възможно е например лагерите на колелата да са силно износени и да имат прекомерна хлабина, което води до нестабилност и клатене на диска. Друга възможна причина, особено при тънките дискове, е неправилния монтаж на колелата. Прекомерното натягане на крепежните елементи на колелата може да деформира диска. Същото важи за натягането на позициониращите винтове на дисковете. Прекомерното натягане може да изкриви контактната повърхност на главината. Всички тези проблеми могат да доведат до вибрации.

 

Най-добрият съвет от практиката за предотвратяване на вибрациите при натискане на спирачките

Вибрациите при натискане на спирачките могат да бъдат елиминирани чрез спазване на няколко прости правила:

  • Преди да поставите диска, първо проверете неговата дебелина. Използвайте микрометър, за да измерите дебелината на спирачния диск на 10 mm от външния край в 8 равноотстоящи точки около неговия периметър – никога измервайте само на една единствена точка. Сравнете резултатите със спецификацията. Ако отклонението е повече от допустимото, указано от производителя, тогава дискът не може да се обслужи и трябва да се смени. По принцип максималното допустимо отклонение на дебелината е около 0,015 mm.
  • Уверете се, че монтажните повърхности на главината и на диска са старателно почистени и по тях няма ръжда или друго замърсяване, или грес. Използвайте парче плат и подходящ разтворител, за да почистите диска, и стоманена четка за главината.
  • След като поставите диска, използвайте индикатор за измерване, за да проверите страничното изместване на диска. Индикаторът за измерване трябва да бъде здраво монтиран върху неподвижно, но все пак регулируемо средство, например, контролен лост. Позиционирайте върха на индикатора за измерване на около 10 mm навътре от ръба на ротора, настройте го на нула и ръчно завъртете до 360°, като записвате максималното и минималното изместване. Тъй като допустимите отклонения варират за различните марки и модели, под 0,05—0,10 mm е добър резултат за граница на максимално изместване.
  • Ако изместването е извън допустимото отклонение, отново проверете закрепването на диска върху главината, ако е правилно, извадете диска и проверете изместването на лагера на колелото/механизма на главината с помощта на DTI.
  • Уверете се, че носачът на спирачния механизъм е чист и че направляващите щифтове са смазани, без ръжда и се движат свободно.
  • Завийте всички крепежни елементи на колелото в правилната последователност и правилния момент на натягане.
  • Винаги монтирайте новите спирачки съгласно инструкциите на производителя.
  • Избягвайте прегряване на дисковете от неправилна употреба на спирачките. Избягвайте както непрекъснатото, последователно внезапно спиране при висока скорост, така и непрекъснатото натискане на спирачките по дълги стръмни наклони – вместо това преминете на по-ниска предавка, за да използвате спирачното действие на двигателя

Източник: Delphi Techniologies

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!