EGR клапан за Opel – съобщения за грешки с нови части

3 април 2020, 13:00

Защо индикаторът за неизправност светва, когато е инсталиран нов EGR клапан? Каква е процедурата, когато се появи кодът за диагностика на проблем P0400? Прекалено малък ли е обхватът на управление в блока за управление?

Потенциални оплаквания:                                         
  • Сигнално напрежение извън толеранса
  • Нова част със съобщение за грешка
  • Лампичката за неизправност светва
  • Диагностичен код за проблем P0400

Всеки EGR клапан има характерна крива под формата на хистерезис. Хистерезисът има допуски, основани на технологията на производство, т.е. всеки EGR клапан има малко по-различен хистерезис. По тази причина в контролния блок има контролен обхват, в който трябва да попадне хистерезисът. Показва се съобщение за грешка, ако резултатите попаднат извън контролния диапазон. В примера, показан на фиг. 1, това ще се отнася за всички червени зони на характерната крива, които попадат извън контролния обхват (например зелената зона).

Фиг. 1: Оригинален информационен лист; контролен обхват (пример), подчертан в зелено

РЕШЕНИЕ:

В случай на горепосочения EGR клапан е възможно диапазонът на управление в контролния блок да е зададен твърде малък. Актуализация на софтуера на блока за управление на двигателя може да се използва за разширяване на обхвата на управление, като по този начин ще се реши проблема.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Казано по-просто, хистерезисът е характерна крива, която води по „различен маршрут назад от този, който е бил необходим, за да стигне до там“ (виж фиг. 2).

Фиг. 2: Хистерезис

Източник: MS Motorservice

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!