Разтопяване в горната част и по периферията на буталото на бензиновия двигател

9 април 2020, 13:00

Описание

Типът на повредите описан тук, включва няколко етапа, вариращи от частично разтопяване до дупка в горната част на буталото:

 • Повърхността е груба и по ръба на горната част на буталото има лека ерозия (фиг. 1).
Фиг. 1 Ерозия при бензиново бутало
 • Счупване в областта между каналите за буталните пръстени (фиг. 2a + b).
Фиг. 2а Счупване между буталните пръстени
Фиг. 2b Изглед отблизо
 • Разтопени участъци могат да се видят в челото на буталото (фиг. 3) – точно до разтопеното чело на буталото и счупване на буталния пръстен. (Фиг. 4).
Фиг. 3 Тежка ерозия и разтопяване на челото на буталото
Фиг. 4 Дупка в буталото
 • В буталото има дупка.

Вероятни причини

Тази повреда може да се дължи на необичайно изгаряне. То може да се повлияе от редица фактори:

 • Изгаряне на много бедна гориво-въздушна смес, което може да бъде причинено от следното:

– Има постъпване на допълнителен въздух.

– Има проблем с управлението на двигателя, напр. подаването на гориво.

– Настройката на горивната система е неправилна.

– Дефектен датчик (дебитомер, ламбда сонда, TDC сензор и т.н.).

 • Използване на неподходящо гориво (ниско октаново число, дизелово гориво погрешно заредено в бензинов двигател).
 • Топлинното число на запалителната свещ е твърде ниска.
 • Моментът за запалване е зададено неправилно.
 • Налягането на подавания въздух е твърде високо (например поради тунинг).
 • Отделни компоненти или целият двигател се прегряват.

Това се причинява например от:

– Недостатъчна хлабина на клапаните, което води до прегряване на главата.

– Прекомерна температура на входящия въздух.

– Неизправност в системата на охлаждащата течност, напр. недостатъчно количество антифриз, недостатъчно обтегнат ремък или дефектен термостат.

Защита / Предотвратяване

 • Използвайте само гориво с посоченото октаново число.
 • Настройте правилно системата за впръскване /  карбуратора и запалването.
 • Използвайте само свещи, които отговарят на спецификациите на производителя.
 • Проверете всмукателната система за течове.
 • Използвайте по-дебело уплътнение за преработена цилиндрова глава и осигуряване напредписаната степен на сгъсряване.
 • Обърнете внимание на правилното налягане на постъпващия въздух за двигател с турбокомпресор.

Източник: Mahle

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!