Сензор TPS за дроселовата клапа

10 април 2020, 7:00

Какво е TPS сензор (сензор за положение на дроселовата клапа)?

TPS сензорът е устройство, което е един потенциометър, който се намира на оста на дроселовата клапа. Състои се от линейно променливо съпротивление, на което се подава напрежение от 5 волта. В зависимост от положението на дроселовата, изходният сигнал се променя.

Обикновено до него достигат 3 проводника, които са: Един еталонен – 5 волта, другият  – заземяване и третият е връщащ сигнал.

Датчикът се движи под определени ъгли, в съответствие със задаването на ускорението, като максималният ъгъл е приблизително на 100 градуса, а когато е на 0 градуса, дроселовата клапа е затворена.

Как работи сензорът за положение на дросела (TPS)?

Сензорът за положение на дросела (TPS) е отговорен за определяне на позицията на педала на газта (дроселовата клапа) на входа на въздуха, който отива към двигателя. Той изпраща сигнал към ECM (Engine Control Module), който използва тази информация, за да управлява времето на впръскване на горивото в горивните камери. Когато двигателят работи на празен ход, сензорът за положение на дроселовата клапа (TPS) изпраща сигнал, еквивалентен на 0 градуса към модула за управление на двигателя, който поема контрола върху оборотите на двигателя в зависимост от температурата на охлаждащата течност на двигателя и отработените газовете, в зависимост от електрическия заряд, поискан от колата в този момент.

Сигналът, който TPS сензорът подава към ECM, е сигнал за напрежение, който варира в зависимост от положението на дросела. Когато автомобилът е ускорен и се движи по инерция или работи на празен ход, изходът на TPS сензора е нисък, в рамките на 0,4 до 0,8 волта. В зависимост от поисканото ускорение напрежението на сигнала на TPS ще се повишава, докато достигне максималната си стойност, което е между 4,5 до 5,0 волта.

Източник: fixtroublecodes

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!