Промийте и обезвъздушете хидравличната кормилна система

14 април 2020, 7:00

След работа върху хидравличната система за управление трябва да се промие и обезвъздуши.

Ето няколко съвета:

Максимална чистота

Осигурете максимална чистота, като обърнете особено внимание на зоните на връзките на линията. Замърсяването може да се отстрани с помощта на почистващ препарат за спирачки и кърпа без мъх. Кормилните системи се произвеждат с допустими отклонения от няколко хилядни от милиметъра. Най-малките частици мръсотия могат да причинят течове и в крайна сметка – повреда!

Самозащита и безопасност

Винаги носете подходящо предпазно облекло и оборудване. Когато сменяте тръбите и маркучите, уверете се, че те са положени правилно и че връзките не текат. Преди да свалите кормилната рейка, поставете волана в средното положение и го заключете там. Всички уплътнения трябва винаги да се подменят за безопасност.

Промиване на хидравличната кормилна система

Винаги пълнете резервоара с нова хидравлична течност и я оставете да преминава през връщащата линия докато прокапе в подходящ съд. След това уплътнете връщащата линия на връзката към кормилната рейка.

Никога не използвайте повторно стара хидравлична течност!

Вземете подходящи мерки, за да не стартирате двигателя.

Внимание! 

Инструкциите за ремонт на автомобила трябва да се спазват стриктно! Завъртете двигателя на стартер  и следете нивото на течността в резервоара. Ако е необходимо, незабавно долейте хидравличната течност. След като страната на налягането също е промита, свалете уплътнението на връщащата линия и отново закрепете линиите към кормилната уредба с нови уплътнения.

Обезвъздушаване на хидравличната кормилна система

Напълнете резервоара за съхранение с хидравлична течност до маркировката „MAX“. Стартирайте автомобила и го оставете на празен ход. В процеса се уверявайте, че нивото на запълване в резервоара е правилно. Непосредствено след стартиране нивото може да падне много бързо. След няколко минути хидравличната система ще достигне работната си температура 60 ° C. Повдигнете автомобила, така че колелата да не докосват земята.

Сега, на празен ход, бавно завъртете волана 10-15 пъти отляво надясно, без да достигнете границата на кормилното управление. Уверете се, че в резервоара на помпата винаги има достатъчно хидравлична течност. Ако течността има светлокафяв или светлочервен цвят (вижте илюстрацията) и изглежда пенеста или замъглена, в системата все още има въздух. В този случай изчакайте поне 15 минути с изключен двигател на автомобила, преди да повторите процеса на обезвъздушаване.

След това напълнете резервоара за съхранение с хидравлична течност до маркировката „MAX“. Система, която не е правилно обезвъздушена, може да издава шум или скърцане. В някои случаи воланът може да „вибрира“. Ако все още има въздух в системата, проверете линията между помпата и резервоара и / или самата помпа. След обезвъздушаване почистете зоните около маркучите и тръбните връзки. След теста проверете дали нивото на запълване в резервоара е правилно и проверете за течове цялата системата.

Не забравяйте да извършите реглаж на геометрията на осите.

Източник: TRW

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!