Удари на клапана в горната част на буталото и чукването на буталото в цилиндровата глава

17 април 2020, 9:25

 • Ударите на клапана или контактните белези са видими в горната част на буталото поради сблъсъци с цилиндровата глава (фиг. 1–2).
Фиг. 1 Горна част на буталото с удар на клапана
Фиг. 2 Бутало, което е имало контакт с главата на цилиндъра
 • Буталото се счупва под прав ъгъл спрямо отвора на буталния болт (фиг. 3) поради тежки удари в горната част на буталото.
Фиг. 3 Буталото се счупва под прав ъгъл във височина по буталния болт
Описаният по-горе вид повреди се причинява от сблъсък на буталото.

Сблъсък може да възникне при следните случаи:

Един или няколко клапана:

Причините за сблъсъка могат да бъдат:

 • Поради превишени обороти, пружините на клапани не могат да изтеглят клапана навреме и буталото се сблъсква с клапана / ите.
 • Поради неправилна настройка след монтажа на двигателя или поради дефектни обтегачи на веригата, напр. хлабава обтяжна ролка, синхронизацията е нарушена.
 • Kлапанът не е върнат от пружината.
 • Хлабината на лагера е станала прекомерна поради обърнати лагери или отпуснатите болтове на мотовилките.
 • След обработката на цилиндровата глава, вдлъбнатините за клапаните не са проверени и обработени.
Главата на цилиндъра:

Причините за сблъсъка могат да бъдат:

 • Хлабината на лагера е станала прекомерна поради износени лагери на мотовилката или отпуснати болтове.
 • При дизелов двигател: Поради недостатъчна дебелина на уплътнение на цилиндровата глава след шлайфането, изпъкналостта е твърде голяма.
Замърсяване:

Причините за замърсяване могат да бъдат:

 • Малки компоненти, напр. болтове или гайки, са влезли в горивната камера по време на монтажа.
 • Поради консумацията на масло и много кратките пътувания, въглеродни отлагания са се натрупали в горивната камера, като по този начин се увеличава изпъкването.

Всички тези причини за контакт могат в крайна сметка да доведат до повреда на буталото, така че да се счупи под прав ъгъл спрямо отвора на буталния болт (хоризонтално).

Превенция
 • Настройте правилно синхронизацията по време на инсталацията.
 • Проверете изпъкналостта на всички цилиндри по време на монтажа.
 • Ако се чуват необичайно силни експлоатационни шумове, изключете запалването и определете източникът на звука за защита от последващи повреди.

Източник: Mahle

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!