Ултразвукова помощ за паркиране

23 април 2020, 13:00

Асистентът за паркиране е система за помощ на водача, която подкрепя шофьорите по време на маневриране и паркиране и ги предупреждава за препятствия в непосредствена близост до автомобила.

Традиционната помощ за паркиране работи на базата на ултразвук, който се излъчва с помощта на няколко сензора. Ако бъде открито препятствие, водачът е информиран за това или визуално, или акустично. Колкото повече ултразвукови сензори са монтирани и разпръснати по ширината на автомобила, толкова по-точен ще бъде резултатът от измерването. В зависимост от превозното средство или от системата, могат да бъдат инсталирани LED дисплеи, графични изображения на екрана или чисто акустични сигнални устройства, които да предоставят необходимата информация.

Описания на системата и диагностична информация са илюстрирани с помощта на примера на Golf V Plus. Обозначението на производителя за чисто акустичното помощно паркиране е PDC. Тъй като в задната броня са инсталирани четири ултразвукови сензора, това се нарича 4-канална система.

Помощта за паркиране се активира веднага след включване на задната предавка. Монтираните в бронята ултразвукови сензори излъчват пакет от ултразвукови импулси в комбиниран режим на предаване и приемане. Сигналите, отразени от препятствие (ехо), отново се приемат от ултразвуковите сензори, усилват се и след това се предават като цифрова информация на контролния блок.

Алгоритъм в контролния блок изчислява разстоянието до препятствието въз основа на разликата между времето на изпращане и получаване на сигнала. Когато е в режим на получаване, ултразвуковия сензор приема сигнали и от съседни ултразвукови сензори. По този начин управляващото устройство може да оцени сигналите от няколко сензора и следователно да изчисли минималното разстояние. Акустичната система за предупреждение за разстояние започва от 160 см. Честотата на звуковия сигнал, т.е. бипкането, се променя с намаляване на разстоянието до препятствието. Ако разстоянието е по-малко от 20 см, се чува непрекъснат тон.

Чрез изключване на задната предавка или при превишаване на скоростта от 15 км / ч помощта за паркиране се изключва.

Помощта за паркиране на задната част на превозното средство се състои от следните компоненти:

Блок за управление

PDC контролното устройство управлява всеки отделен ултразвуков сензор и устройство за звукова сигнализация.
Управляващият блок определя разстоянието до препятствието от данните, предоставени от цифровите входни сигнали.

Ултразвукови сензори

Всеки сензор има собствена електроника и е свързан към контролния блок с линия за данни. Всички сензори имат общо захранване.

Структура / дизайн на ултразвуковия сензор:
 • Eлемент за свързване
 • Мембрана
 • Електрическа връзка
 • Корпус на сензора

Акустично сигнално устройство

Сигнализиращото устройство се управлява от контролен блок и генерира аудио честота (приблизително 1kHz) чрез пиезокерамика заедно с резонатор.

Технически данни

Захранващо напрежение: 9 -16 волта
Ултразвукова честота: 50kHz – 60kHz
Ъгъл на детекция: вертикален / хоризонтален 60 ° +/- 10 ° градуси
Диапазон: 250см
Температурен обхват: от -40 до 85 ° C

При превозни средства с фабрично монтирани прикачни устройства, системата PDC не се активира при теглене на ремарке.
В някои случаи по-малките предмети, колчета или стълбове може да не бъдат разпознати и следователно да не бъдат отчетени от системата, което означава, че без човешка намеса могат да бъдат причинени щети на превозното средство.

Водачите носят пълна отговорност за паркирането и за всички други маневри!
Електронната помощ за паркиране е система за подпомагане на водача, но не може да замени дължимата грижа и внимание от страна на водача.

Следните последици могат да настъпят, ако помощта за паркиране се развали:

 • Лампата за неизправност светва (зависи от системата)
 • Грешка при влизане в контролния блок

Следните причини могат да доведат до неизправност на помощта за паркиране:

 • Неизправно е захранването
 • Външни повреди на бронята или сензорите
 • Дефектен ултразвуков сензор
 • Дефектно звуково сигнално устройство (звуков сигнал)
 • Дефектен блок за управление

Ултразвуковите сензори или по-скоро тяхното функциониране се следи от съответното устройство за по-високо ниво. Всички възникнали грешки се съхраняват в паметта за грешки на контролния блок и могат да се обменят / актуализират с помощта на подходяща диагностична апаратура. При някои модели превозни средства може да се покаже предупредително съобщение на таблото в случай на системна грешка.

Източник: Hella

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!