Повредена филтърна хартия на масления филтър

14 май 2020, 7:00

Ако по време на смяна на масло се установи, че филтърната хартия в стария маслен филтър е деформирана или повредена, има няколко възможни причини:

Първата и най-честата причина е неспазването на предписаните интервали за поддръжка и подмяна. Масленият филтър работи твърде усилено, достига своя максимум на граница на абсорбция и се разпада.

Фигура 1: Смачкани маслени филтърни вложки

Втората възможност е продължителна работа на прекалено високи температури на двигателя. Това прави остаряването на филтърната хартия по-бързо и импрегниращият слой става крехък. В резултат: целулозните влакна се разпадат, хартията се разкъсва и филтърът се разпада.

Фигура 2: Разпаднала се маслена филтърна вложка

Третата възможна причина е свързана с натрупването на въглеродни отлагания в двигателят. В резултат на това клапана за регулиране на налягането на маслото може да блокира, като по този начин повреди филтъра. Други обстоятелства също могат да доведат до повреда на филтърна хартия, като увеличено подаване на гориво и голямо съдържание на биокомпоненти в двигателното масло. Увеличени кратки пътувания със студен двигател и напредналото износване на двигателя също могат да доведат до необходимост от по-кратки интервали за подмяна на масло и филтри.

Фигура 3: Деформирана / скъсана вложка на масления филтър в резултат на прегряване

ВАЖНО: Освен да отговарят на предписанията на производителя, смените на маслото и филтъра винаги трябва да бъдат адаптирани (намалени) за индивидуалния профил на шофиране! Използването на висококачествено двигателно масло също може занчително да намали натоварването на масления филтър.

Източник: Mahle

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!