PCM, ECM, ECU, TCM – Каква е разликата?

11 юни 2020, 13:00

Преди изобретяването на компютрите за превозни средства автомобилите и камионите са използвали система от механични и пневматични устройства за управление на системи като синхронизирането на клапаните и скоростта на празен ход.

Сега съвременните превозни средства разполагат със сложна система от сензори и задействащи устройства, свързани с компютри, които им дават възможност да работят добре и ефективно. Тези електроники са достатъчно объркващи и добавят куп съкращения, които понякога се отнасят до едно и също нещо!

ECM е модулът за управление на двигателя. Той понякога също се нарича ECU , което все още е вярно, защото ECU (блок за управление на двигателя) е по-голяма категория електронни модули, която включва други системи за управление (като климатик, круиз контрол, въздушни възглавници, антиблокираща система). Можете да кажете, че ECM е ECU, но ECU не е непременно ECM.

TCM е модулът за управление на предаването. Този модул понякога се нарича TCU (устройство за управление на трансмисията), въпреки че това може да бъде объркващо, тъй като TCU може също да има телематичен блок за управление (който контролира проследяване и комуникация до и от превозното средство), съвсем различна функция.

PCM е модулът за управление на задвижващата система. Той е съставен от ECM плюс TCM и е един по-ефективен модул, влаган в по-новите превозни средства. По-старите превозни средства имат ECM и TCM.

ECM (или ECU)

Модулът за управление на двигателя често е известен като „мозъкът“ на превозното средство. Този компютър позволява оптимална работа на двигателя и идеални емисии чрез контрол на гориво-въздушната смес и искрата.

ECM работи, като приема данни от различни сензори в цялото превозно средство и настройва задействащите механизми, за да осигури подходящ отговор за ситуацията. Той „решава“ какъв отговор да даде по специфичния начин, който е програмиран от производителя.

Поради тази причина в превозните средства не могат да се заменят различни видове ECM, тъй като неправилният вид може да доведе до намалена производителност или дори отказ от работа.

Променливото газоразпределение,  времето за запалване, впръскване на гориво, контрол на емисиите, круиз контрол и защита от кражба са само част от ключовите неща, контролирани от ECM. Програмирането представя точно какво трябва да се случи с всяка комбинация от числа, дадени от сензорите.

Някои от тези сензори, пренасящи информацията чрез проводници до ECM, са сензори за въздух и гориво, ламбда сензори, дебитомер, сензори за положение на разпределителния и коляновия вал (които позволяват на компютъра да изчислява оборотите и натоварването на двигателя), сензор за положение на дросела, сензор за температура на охлаждащата течност и сензор за клапана за рециркулация на отработените газове (EGR) (за информация за емисиите).

ECM е толкова критичен за работата на автомобила, че при стартиране той преминава през процес на проверка на системата. Ако някой от включените датчици не е съгласен с оборотите на празен ход по време на този процес, автомобилът влиза в авариен режим.

Това ограничава силата на мощността, която двигателят ще доставя и често предавките, които можете да използвате, за да избегнете повреда на силовия агрегат или опасни ситуации, причинени от скорост извън контрола.

TCM

Модулът за управление на трансмисията е това, което позволява на автоматичната трансмисия да превключва предавки. Автомобилите с ръчна трансмисия не разполагат с такъв, защото водачът е TCM.

Сензорите в превозните средства с автоматична трансмисия изпращат информация до TCM, така че да сменя предавките в най-доброто време за идеална икономия на гориво и оптимална работа на двигателя.

Някои сензори са: датчик за скоростта на автомобила, датчик за скоростта на колелата, датчик за положение на дроселовата клапа, датчик за оборотите на турбината и датчик за температурата на трансмисионната течност.

Има много информация, която може да бъде изпратена от променливите условия на шофиране, за да помогне на трансмисията да се настрои. Наклонът на пътя, ускорението или забавянето и скоростта на превозното средство влияят на това коя предавка е най-добрата в този момент.

Автоматичните трансмисии често дават на автомобила по-плавно каране от ръчните трансмисии, макар че, разбира се, това зависи от програмирането и съответно от водача.

PCM

Модулът за управление на задвижващата система контролира натоварването, емисиите, както и трансмисионните системи на превозното средство. Задвижващата система се отнася за двигателя и трансмисията.

PCM по същество е по-голям „мозък“ от ECM, тъй като често включва самия ECM и TCM. Всички сензори изпращат данни към PCM и той реагира, като прави корекции за оптимална производителност и ефективност на двигателя.

Тъй като тези по-нови превозни средства трупат километри, техните компютри „учат“ как работят механизмите, за да увеличат допълнително ефективността.

Съотношението въздух / гориво, оборотите, при които да се превключва, как се прилагат спирачки с ABS, емисиите, зареждащата система, променливото газоразпределение, оборотите на празен ход, времето на запалване, впръскването на горивото, изпускателната система са само някои от нещата, контролирани от PCM.

Сензорите включват тези, които се намират в ABS системата, контролната лампа на двигателя, сензорите за положение на дроселовата клапа, MAP сензора (за абсолютно налягане в колектора), сензора за детонация, сензора за охлаждащата течност и ламбда сензора. Някои от тях ще се припокриват със сензори, изброени за ECM и TCM, тъй като PCM заменя и двете.

Важна задача на PCM е да предупреждава водача за проблем чрез мигане на кодове или светлини на таблото за управление, за да се предотврати повреда на автомобила.

cartreatments

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!