Маркировки на челото на буталото

29 юни 2020, 13:00

Различните маркировки на челото на буталото и какво означават:

Гледайки бутало, маркировките върху челото му привличат вниманието. В допълнение към размерите и спецификации за хлабини, повечето бутала показват информация за тяхната монтажна ориентация. Буталата са маркирани с ориентация за монтиране според спецификациите на нашите клиенти – производители на двигатели.

Многото клиенти означават също много различни заявки и спецификации за маркиране на буталото.  Това множеството маркировки могат да изглеждат на механика донякъде като египетски йероглифи.

Поради тази причина ви предоставяме тук преглед на най-важните маркировки и тяхното значение:

Защо е важно да се спазва ориентацията на монтажа на буталата? Бутала с асиметрична форма на челото или бутала, които са проектирани с различни размери на гнездата за клапаните в главата на буталото могат да се монтират в двигателя само в определена ориентация. Това важи и за буталата с горивни кухини, които не са в центъра на челото на буталото. Съществуват обаче и бутала, които изглеждат напълно симетрични и имат обикновено чело например. Дори за тези бутала може да е необходимо да се спазва определена монтажна ориентация. Причината за това е т. нар. „изместване на отворите“ за буталния болт. Това означава, че болтът на буталото не е точно в средата му, а леко изместен встрани. Не винаги е възможно да се разпознае това с просото око, тъй като отместването може да бъде по-малко от милиметър, в зависимост от конкретния дизайн.

Защо повечето бутала имат изместване на отвора на буталния болт?

Поради въртенето на коляновия вал, мотовилките са под ъгъл в повечето позиции. Това притиска буталото към едната страна на цилиндровия отвор по време на неговото движение нагоре. В горна мъртва точка, мотовилката стои точно вертикално и след това започва да оформя ъгъл към другата страна. Също така буталото започва да се накланя към другата страна на цилиндровия отвор. За да смекчи удара на буталото срещу противоположната страна и за да го направи възможно най-безшумно, отворът на буталния болт е леко изместен на една страна. В резултат на това буталото се накланя леко около оста на болта по време на тази промяна на посоката на наклона. Следователно буталото не удря отвора на цилиндъра с цялата си дължина, а докосва първо стената на цилиндъра само с долния край на полата и се установява след това в плъзгащо движение срещу другата страна. Това намалява значително не само шума от двигателя, но и механичното натоварване върху компонентите.

Отворът на щифта обикновено е изместен към страната на натиска на буталото. Има обаче изключения от правилото: някои бутала са изместени към другата страна, но ефектът е същият.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!