Подмяна на филтъра с активен въглен за горивните пари

8 юли 2020, 12:25

В съвременните автомобили модулът за управление на двигателя (ECM) прави повече от стартирането на двигателя. Използвайки множество датчици и задействащи механизми, ECM прецизира работата на двигателя, за да извлече най-много енергия от всяка капка гориво. Освен подобряване на мощността и общата ефективност, това намалява и емисиите – ефективният двигател е по-чист. Все пак се прави повече за намаляване на емисиите, отколкото за икономия на гориво.

Системата за контрол на изпаряваните емисии (EVAP) контролира емисиите на въглеводороди (НС), тоест пари от сурово гориво. Въгленовият филтър е основен компонент на системата EVAP, като работи с различни тръби, сензори и клапани, за да предотврати изтичането на пари от горива в атмосферата. В присъствието на слънчева светлина, емисиите на НС реагират с азотни оксиди (NOx), образувайки озон (O 3 ). Озонът дразни белите дробове и очите и е основен компонент на смога. Такива емисии също са свързани с различни видове рак. Системата EVAP използва филтъра за ограничаване на емисиите на HC при изпарение на горивото и подаването им през клапан обратно в двигателя.

Какво представлява филтъра с активен въглен?

Филтърът с активен въглен представлява запечатан контейнер, напълнен с „активен въглен“. Активният въглен се преработва, за да му се даде невероятно повърхностна площ за неговия размер; това е гъба за абсорбиране на горивни пари. В зависимост от начина на приготвяне, един грам активен въглен може да има повърхност между 500 m 2 и 1500 m 2 .

За да се предотврати изпускането на HC емисии в атмосферата, клапаните контролират потока на въздуха през филтъра. Докато зареждате с гориво, вентилационният клапан се отваря, позволявайки на въздуха и изпаренията от гориво да преминават през него към атмосферата. Активният въглен отделя въздуха от горивни пари. След зареждане с гориво, вентилационният клапан на филтъра се затваря, запечатвайки системата.

При определени условия на работа, като движение по магистрала с ниско натоварване, ECM ще нареди да се отворят вентилите за издухване и вентилационните клапани. Докато двигателят изсмуква въздуха през въгленовия филтър, изпаренията от гориво се подават във всмукателния колектор, за да бъдат изгорени в двигателя. В резултат на това вредните емисии на HC се намаляват значително, заместени с безвреден въглероден диоксид и водни (CO 2 и H 2 O) пари в отработените газове.

Защо е необходимо да подмените филтъра с активен въглен?

Има най-малко няколко причини, които може да се наложи да замените филтъра. Симптомите, които може да забележите от дефектен филтър, могат да включват светване на контролната лампа на двигателя, затруднено зареждане с гориво, лоши показатели на двигателя, прекомерна миризма на гориво или намалена икономия на гориво.

  • Проверете причината за светването на лампата на двигателя – Няколко DTC (диагностични кодове за неизправности) могат да показват подмяна на филтъра, обикновено са EVAP течове – ECM проверява целостта на EVAP системата чрез провеждане на тест за налягане – или проблеми с клапана, налягането или потока. Един спукан филтър може да изпуска, регистрирайки една или повече грешки. Неизправният клапан може да доведе до DTC на потока или веригата, но подмяната на контейнера може да бъде единствената възможност, ако клапанът не се предлага отделно.
  • Проблеми със зареждането с гориво – Най-честата причина за проблеми с зареждането са дефектни клапани, но могат да бъдат причинени и от задръстен филтър. Най-честата причина за запушване на филтъра е редовното предозареждане на резервоара, след като дюзата на горивния пистолет вече е изключила. Когато филтъра е задръстен, въздухът не преминава през него толкова лесно и дюзата на пистолета за гориво изключва, преди резервоарът да се напълни. Блокирането на филтъра обикновено води до прекомерна миризма на гориво, тъй като не може да абсорбира повече горивни пари, а многократните цикли на продухване не могат да премахнат „мокрото“ гориво.

  • Други проблеми – Лоша икономия на гориво или работа на двигателя също могат да бъдат резултат от дефектен въгленов филтър, отново поради блокиране. Разрушен контейнер може да позволи на прах от въглена да навлезе в изпарителните тръби, запушвайки вентилационните вентили или клапани. Запушеният филтър може да доведе до прекалено богата горивна смес в двигателя, което да доведе до проблеми при движение.

Как да сменим филтъра с активен въглен?

След като определите, че филтъра с активен въглен е източникът на проблеми, подмяната е просто въпрос на изключване на маркучи и електрически конектори, смяна на филтъра и повторно свързване на всичко.

Филтърът може да бъде под капака или в близост до резервоара за гориво.

Отстранете всички скоби за маркучи и изключете всички маркучи за изпарения.  Изключете всички електрически конектори.

Премахването на въгленовия филтър обикновено изисква само основни ръчни инструменти.

Когато извадите контейнера, ако забележите прах от въглен в линията за изпускане на EVAP, трябва да продухате линията със сгъстен въздух, за да не запушите вентила и да създадете друг проблем по пътя.

Ако подменяте филтъра, изчистете всички DTC, преди да рестартирате автомобила.

Подмяната на контейнера не е особено трудна работа, но диагнозата, че филтъра е дефектният компонент, може да бъде разочароваща. Ако не сте 100% сигурни, че контейнерът е виновен, е необходимо да се провери EVAP системата за течове, което може да е невъзможно да се намери без димна машина.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!