Повреди от масло на ламбда сензора

20 юли 2020, 7:00

Капилярен ефект

Отделът за разглеждане на гаранционни претенции на NGK забеляза, че може да има повреди по рекламационни ламбда сензори проследени до замърсяването с масло.

Тези щети са причинени от външни влияния, а не от NGK / NTK.

Поради това тези рекламации се отхвърлят.

Искаме да обясним тази техническата информация и как да избегнем тези щети

Как маслото влиза в сензора?

Протекли компоненти на двигателя, които са свързани към същия кабелен сноп, както и ламбда сензорът (напр. сензори за налягане на маслото) вкарват масло в кабелния сноп. Това са многожилни кабели, които се състоят от много малки, отделни сплетени проводници.

Получава се така нареченият капилярен ефект, който описва характеристиката на многожилните проводници, които смучат масло (този ефект е известен от фитила в газената лампа или свещта) причинява просмукване на маслото в кабела.

Маслото се движи по проводника, докато достигне до съединителния конектор на блока за управление на двигателя. Там се разпространява и наред с други проводници достига до проводника на ламбда сензора. Минава по протежение на проводника и през конектора на сензора в крайна сметка достига до самия сензор.

Защо ламбда сензорите се унищожават от масло?

Ламбда сензорът сравнява количеството кислород в отработените газове с количеството на кислород във въздуха от околната среда (т.нар. референтен въздух). Този референтен въздух е вътре в сензора и достига до него чрез скрити вентилационни отвори.

Ако маслото навлезе в сензора чрез свързващите проводници, то прониква в зоната на еталонния въздух. Сензорът става много горещ, когато двигателят работи и маслото се изпарява.

Изпареният газ съдържа по-малко кислород от референтния въздух.

Това води до ситуацията, че напрежението на сензорния сигнал намалява с нарастващото навлизане на маслото. След известно време напрежението на сигнала намалява до нула. Сензорът е унищожен!

Как да открием дали ламбда сензорът е бил повреден от масло?

Това може да се постигне чрез щателна визуална проверка на вътрешността на сензорния конектор.

Дори ако съединителят на пръв поглед изглежда напълно сух, внимателен визуален преглед (лупа може да помогне) често показва малки следи от масло върху електрическите пинове.

Друг метод е да използвате абсорбираща хартия: Докоснете вътрешния контакт с тази хартия. Дори и най-малката следа от масло е знак за замърсяване.

Какво да направите, ако се открие масло вътре в конектора?

Само смяната на ламбда сензора не е достатъчна. Източникът на маслото трябва да бъде идентифициран и течът трябва да бъде спрян. В противен случай, след кратък период от време, маслото ще се просмуче чрез проводниците на новия сензор, унищожавайки и него.

Следните източници могат да доведат да теч на масло: датчици за налягане на масло, течащи управляващи клапани на разпределителния вал и др.

 

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!