Алтернативните технологии за задвижване са възможност за сервизи и търговци

23 юли 2020, 13:00

MAHLE Aftermarket подкрепя клиентите в бъдещите бизнес сегменти

  • Термичното управление на електрически и хибридни автомобили става все по-важно и предлага значителен бизнес потенциал за сервизи
  • Нови филтърни системи за чисти кабини на превозни средства, за автомобили с алтернативни задвижвания, въздушно управление на горивни клетки или за различните качества на горивата по целия свят
  • Нови разработки за хигиенно почистване на кабините на превозните средства за защита от инфекции
  • MAHLE Aftermarket увеличи продажбите си до 950 милиона евро през 2019 г. и постигна по-нататъшен растеж в предизвикателна среда
MAHLE вижда огромни възможности и нови бизнес сегменти за сервизите в трансформацията на мобилността и еволюцията на автомобилостроенето

По мнение на Олаф Хенинг, генерален мениджър на MAHLE Aftermarket, по-специално топлинното управление ще нарасне значително, с оглед на увеличаващия се брой електрически и хибридни превозни средства. Въпреки това, иновативни филтърни системи и нови разработки за хигиенно почистване на кабините на превозни средства за защита от инфекции също са в списъка на иновациите на бизнес единицата на групата MAHLE, специализирана в резервните части и оборудване за сервизи. Компанията предлага персонализирани резервни части и индивидуални решения за сервизи – за цялата гама от конвенционални и алтернативни видове задвижване. И това е успех: въпреки икономически предизвикателна пазарна среда, MAHLE Aftermarket увеличи продажбите си с 2,4 процента до 950 милиона евро през 2019 г. и разшири своето глобално присъствие.

„Работата, извършвана в сервизите, ще се промени драстично с оглед на нарастваща диверсификация на автомобилния парк. Ние обаче вярваме, че появата на алтернативните технологии за задвижване в сервизите по никакъв начин не трябва да се разглеждат като заплаха за бизнеса им. Напротив, виждаме нови бизнес области и дейности, които представят на компанията нови възможности“, обясни Олаф Хенинг, в сряда в Щутгарт. „Ако независимите сервизи решат да се присъединят към тази трансформация, ние сме правилния партньор до тях. “

Предизвикателствата са многостранни: с все по-разнообразен избор на технологии за задвижване на пазара, броя на резервните части за обслужването ще се увеличат драстично. Делът на модулните компоненти в превозното средство, което съчетава различни функции, също непрекъснато нараства. Това изисква по-широк набор от инструменти и сервизни единици, както и повече обучение и по-нататъшно образование за механиците от сервизите.

MAHLE Aftermarket се възползва от подхода на групата да бъде отворен за всички технологии, разработване на продукти както за конвенционални, така и за всички видове алтернативни устройства като част от неговата двойна стратегия. Това позволява MAHLE Aftermarket да доставя на сервизите и търговията на едро обширен набор от необходими резервни части, сервизни решения и услуги, които им позволяват да използват новите области с потенциал за бъдещето. С придобиването на мажоритарния дял в Behr Hella Services на 1 януари, 2020 г. MAHLE засилва възможностите си за осигуряване на по-специфично оборудване и подкрепа за сервизите в областта на термичното управление. През последните няколко години MAHLE Aftermarket също се позиционира по-широко в областта на филтрацията и е лидер в технологиите за чиста кабина и управлението на въздуха при горивните клетки. MAHLE разработи нови високоефективни филтри специално за превозни средства със задвижване с горивни клетки, които надеждно отделят вредните газове като серен диоксид, озон, азотни оксиди и амоняк, както и частици, за да се предотврати увреждането на клетката. MAHLE също предвижда значителни обеми на услуги за сервизите в средносрочен план.

Днес MAHLE вече разполага с портфолио от над 300 филтъра, специално за превозни средства с алтернативни задвижвания, които ще бъдат допълнително разширени в съответствие с развитието на пазарите и автопарка. Предизвикателство, което е изправено предимно към търговията на едро е темата за качеството на горивата, тъй като двигателите стават все по-сложни, а също и по-чувствителни. Като глобално действаща група, MAHLE работи систематично да предлага на своите международни клиенти идеалното филтърно решение за техните региони. MAHLE Aftermarket разработи новите CleanLine и CleanLine + филтри, налични по целия свят в два варианта. Едноетапният вариант филтрира замърсяванията, частици и вода в една стъпка. По-ефективните филтри, работят в две отделни стъпки: първо премахват замърсяването, а след това водата през синтетична тъкан. По този начин чувствителните инжекционни системи са защитени от повреди. Това може да бъде направено икономично и просто, като изберете най-подходящия дизайн за регионално качество на горивото.

В допълнение MAHLE Aftermarket непрекъснато разширява своите сервизни решения за оборудване на сервизи, за да им позволят да изпълняват надеждни диагностика и поддръжка на превозни средства в тясно сътрудничество с производителите на превозни средства. Иновациите на MAHLE основно са в калибрирането на новите системи за подпомагане на водача, все по-важната климатична услуга и хигиенно почистване на кабините на превозните средства за защита срещу инфекции. С новия си уред OzonePRO, MAHLE Aftermarket добави продукт за хигиенно саниране на леки автомобили, автобуси и товарни превозни средства. Особено в настоящата ситуация това устройство може да бъде полезно за коли под наем и доставчици на логистични услуги. Те могат да го използват, за да гарантират, че кабините не съдържат микроби и миризми при предаване на автомобила на клиентите. Освен за превозни средства, устройството е подходящо за използване в хотелски стаи и бизнес помещения.

MAHLE Aftermarket постоянно развива своята програма за допълнително обучение за сервизи. То е съсредоточено върху информационните услуги за ремонт и поддръжка предоставени директно чрез звената за обслужване, както и възможности за обучение за служители чрез техническия месинджър или портала за обслужване на клиенти на MAHLE.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!