Какво представлява антидетонационния сензор?

30 юли 2020, 7:00

Антидетонационният сензор е един от онези мънички компоненти в автомобила, които никога не забелязвате, докато не възникне проблем. Този сензор е разположен на цилиндровата глава, във всмукателния колектор или в блока на двигателя. И когато възникне проблем, той изисква незабавен отговор. Правилното разбиране на функционалността на антидетонационния сензор е от съществено значение, за да знаете кога се е повредил и какво трябва да направите.

Тук ще разберем основите на това, което антидетонационния сензор прави и защо е важно за автомобила. Също така ще разгледаме шофирането без такъв или с неизправност и възможните последици.

Функцията на антидетонационния сензор

Антидетонационния сензор служи за няколко критични цели за автомобила. Първата е, че компонентът открива и предотвратява повреда на двигателя – предварително запалване и детонация поради повреда на буталата, мотовилките, клапаните, уплътненията и свещите. Когато сензорът открие чукане и звънтене, които са неуловими за човешкото ухо,той може да забави предварението на подаване на искра от свещта, за да предотврати евентуални повреди. Второто нещо, което прави, е да осигури цялостната защита на двигателя на автомобила. Той следи работата на двигателя и ще изпрати сигнал до компютъра на автомобила, контролния модул Powertrain. Антидетонационния сензор е в постоянен режим, като винаги гарантира, че двигателят ви е в безопасност и работи правилно.Трето нещо, което прави, е да сте сигурни, че колата ви е в икономичен режим на работа. Това става чрез оптимизиране на мощността на двигателя чрез балансиране на гориво-въздушната смес. Това гарантира, че колата ви работи правилно и в крайна сметка спестявате пари.

Можете ли да шофирате без антидетонационния сензор?

Технически можете да шофирате без антидетонационния сензор. Но трябва ли? Определено не. Повреденият антидетонационен сензор няма да спре вашия автомобил да работи веднага, но ще го направи в кратък срок. Първите симптоми на повреден сензор са намаленото ускорение и горещият двигател. Можете също да чуете чукане от двигателя. Автомобилът ще започне да изразходва горивото по-бързо от очакваното. Може дори да забележите мирис на изгоряло. Като цяло ще забележите, че колата ви не работи по начина, по който трябва. Вашата контролна светлина на двигателя на таблото трябва да светне. Това не е сигнал за бързо реагиране, но ако не искате да замените целия си двигател, ще му обърнете внимание. Да, можете временно да шофирате с дефектен антидетонационен сензор. Но щом видите сигнали, че има нещо нередно, заменето го, преди да има много по-големи и скъпи щети.

Как да сменим антидетонационния сензор

Този компонент е достатъчно здрав, за да издържи около 250 000 километра, преди да се повреди. Като се има предвид, че колата ви може да има и други проблеми, могат да го повредят по-рано.  Има два различни типа антидетонационни сензори: за откриване на вибрации и за измерване на налягането. Най-често се срещат сензори за откриване на вибрации, а в тях са три различни типа сензори. Това са индуктивни резонансни сензори, пиезоелектрични резонансни сензори и пиезоелектрични нерезонансни сензори. Това, което ги различава, е как усещат ударите на двигателя, независимо дали чрез вибрационна плоча, честотно разпознаване или пружина.
Вторият тип е този, който открива ударите на двигателя чрез измерване на вътрешното налягане на цилиндъра. Тези типове обикновено са заедно със запалителната свещ. Чукането на двигателя ще предизвика високочестотен шум, който се наслагва върху формата на вълната на горивното налягане.
Антидетонационният сензор ще филтрира тази форма на вълната, за да открие чукането на двигателя.

Резюме

Антидетонационният сензор представлява съществена част от автомобила, която да гарантира, че е винаги в добра форма. Неизправен или повреден може да доведе до тотална щета на вашия автомобил. Винаги се обръщайте внимание на каквото и да е несъответствие или странни шумове, особено ако вашата кола е стара.  Функцията на антидетонационния сензор е да регулира, следи и предпазва двигателя от повреда. Симптоми на повреден сензор е намалена мощност, проблеми с управлението, мирис на изгоряло, чукане и светване на контролната лампа за двигателя на таблото.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!