Системата на въздушните възглавници – компоненти и диагностика

31 юли 2020, 7:00

Въздушна възглавница

Въздушната възглавница е изработена от здрава полиамидна материя, която издържа на стареене. Тя има нисък коефициент на триене, за да се гарантира, че се разгъва лесно и прави нежен контакт с кожата. Въздушната възглавница се обработва с талк на прах, за да я предпази и да не залепва. Когато въздушната възглавница е разгърната, този прах може да се изглежда като бял облак. От вътрешната страна има задържащи ленти, които поддържат формата на въздушната възглавница, когато тя се надува. Отзад има отвори за изтичане, които позволяват на газа да излезе.

Има два различни начина, по които могат да се сгъват въздушни възглавници – стандартно сгъване и сгъването във формата на звезда. Със звездообразното сгъване въздушната възглавница се разширява по-малко към водача. Това сгъване е от полза, ако пътниците не седят в правилното си положение („извън позиция“).

Спирална пружина

Спиралната пружина установява връзката между неподвижната кормилна колона и подвижния волан. Тя също така осигурява връзката между блока за управление на въздушната възглавница и газовия генератор при въртенето на волана. Проводникът е навит, така че той може да следва въртенето за 2,5 оборота във всяка посока.

Обърнете особено внимание при отстраняване и инсталиране на спиралната пружина. Трябва да сте сигурни, че кормилното управление е центрирано и колелата са в права позиция. Не извивайте пружината, след като я извадите.

Инсталирана спирална пружина

Откриване на заетост на седалката

Откриването на заетостта на седалките се използва за по-точно управление на разполагането на въздушните възглавници и предотвратяване на разгръщане на нежелани въздушни възглавници. Има различни начини да проверите дали седалката е заета или не. Използват се сензорни подложки, включващи сензори за налягане и електронно устройство за оценка. Сензорни подложки могат да бъдат интегрирани само в предната пътническа седалка. В най-модерните системи обаче могат да бъдат интегрирани и в седалката на водача и отзад. Могат да се използват както инфрачервени, така и ултразвукови сензори. Те са инсталирани в зоната на вътрешното осветление / огледало за обратно виждане и наблюдават не само дали седалката е заета или не, но и как седи пътника. По този начин системата открива дали пътникът не е на място, което би било проблематично.

Информацията от системата за откриване на заемане на седалка влияе върху разполагането на въздушните възглавници и активирането на обтегачите на предпазния колан и активните облегалки за глава. Системата на въздушните възглавници открива, ако отделните седалки не са заети и съответните системи за защита не се активират в случай на авария.

Кабели за въздушни възглавници

Съединителите на въздушната възглавница са ярко жълти, за да се идентифицират по-лесно кабелите на въздушната възглавница.

Вътре в съединителя има джъмпер, който предотвратява неволното разгръщане на въздушната възглавница, ако се извършва работа върху системата на въздушните възглавници.

Джъмперът е контакт, който свързва двата пина вътре в конектора, когато щепселната връзка е изключена, за да се елиминира всякакъв потенциал.

Съединител на въздушната възглавница

Обтегач на предпазния колан

Целта на обтегача на предпазния колан е да премахне хлабавостта на предпазния колан в случай на авария. Тази провисналост може да възникне в резултат на по-дебело облекло, свободни дрехи или от „спокойна“ позиция за сядане. Обтегачът на предпазния колан може да бъде интегриран в катарамата или ролката. Ако обтегачът на предпазния колан е монтиран в катарамата, той ще включва например прибираща тръба, кабел, бутало, газов генератор и запалваща таблетка. В случай на авария газовият генератор се задейства, както е при въздушната възглавница. Газът се разширява и движи буталото в прибиращата тръба. Връзката между буталото и закопчалката на колана издърпва катарамата надолу и елиминира провисването му. Ако обтегачът на предпазния колан е интегриран в ролката на колана, хлабината се отстранява с помощта на прибиращ механизъм.

Друг вариант е да се използва принципът на ротационен двигател на Wankel. При този метод, когато се задейства обтегачът, задвижващото вещество развърта ротор, който елиминира провисването. За да се намали натоварването, упражнявано върху гърдите в случай на злополука, се монтира ограничител на силата в коланите на водача и предния пътник.

Ограничител на силата на колана

Ограничителите на силата на колана са адаптивни машини, които използват газов генератор, като въздушната възглавница, за да превключват между високо и ниско ниво на сила.

Благодарение на оптималната координация между обтегача на предпазния колан и въздушната възглавница, кинетичната енергия на пътниците бавно се разсейва по време на удара, което намалява натоварванията.

Изключване на батерията

За да се избегне опасността от късо съединение и възникнали пожари в автомобила, акумулаторът се изключва от електрическата система на автомобила в случай на авария.

Това става с помощта на изключващо реле или газов генератор. Сигналът за изключване на батерията се изпраща от устройството за управление на въздушната възглавница. Газовият генератор работи по подобен начин като обтегача на предпазния колан. Ако се задейства функцията за изключване на батерията, връзката между батерията и свързващия кабел се прекъсва вътре в терминала.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Като основен принцип работата по системата за въздушни възглавници трябва да се извършва само от подходящо обучени специалисти.

Трябва да се спазват всички законови и специфични за производителя разпоредби. Същото се отнася и за изхвърлянето на всички разгърнати или стари въздушни възглавници. Препоръчително е да се обучат всички служители в сервиза, ако е възможно, тъй като много задачи, които не са непременно свързани директно с въздушната възглавница, все още изискват премахването на въздушната възглавница или обтегача на предпазния колан. Един пример за това би била работата върху инструменталното табло.

Както е при диагностиката и отстраняването на неизправности в други системи, първата стъпка е да се извърши визуална проверка. В този процес проверете всички видими компоненти на системата на въздушните възглавници за повреди и за да се уверите, че контактите са правилно свързани. Една от често срещаните причини за неизправност е лошата връзка с щепселите към обтегачите на предпазния колан или страничните въздушни възглавници в областта на предните седалки. Когато седалките се придвижват напред и назад, щепселните връзки се разхлабват, което причинява съпротивление при контакт. Спиралната пружина също може да бъде причина за неизправности. Пружината може да се провали, защото се поставя под товар всеки път, когато волана е завъртян. Винаги е необходимо подходящо диагностично устройство . Ако визуалният преглед разкрие повредена щепселна връзка, изчистете паметта за грешки с помощта на диагностичния блок.

Ако визуалният преглед не разкрие дефекти, прочетете паметта за грешки с помощта на диагностичния блок. Неизправностите, възникнали в системата, обикновено се идентифицират чрез самодиагностиката и се съхраняват в паметта. Ако се съхранява грешка „Сигналът е грешен“, „Сигналът е твърде нисък“ или „Сигналът е прекалено висок“ в паметта, една от възможните причини може да бъде например неизправен кабел. В този случай може да се използва мултицет за проверка на кабелните връзки между сензорите и контролния блок за непрекъснатост и късо съединение към рамата. За идентифициране на сензорите и щепселните връзки и присвояването на пина на контролния блок е необходима специфична за производителя информация и схеми. В процеса, винаги се уверете, че акумулаторът на автомобила е изключен и сензорите и устройството за управление са изключени от кабелния сноп. Не използвайте никакви „домашни“ тестови адаптери (кламери, които са били отворени), за да свържете тестовите линии към конекторите. Те могат да повредят чувствителните контакти на щепсела и да причинят нови неизправности, които остават незабелязани. Трябва да се използват специални сонди, които се вписват в контактите на щепсела и гарантират, че е установен правилен контакт.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!