Fel-Pro® уплътнения за стъблата на клапаните

21 октомври 2020, 13:00

За разлика от другите уплътнения в двигателя, уплътненията на стеблото на клапана играят важна роля при смазването. Уплътненията на стеблото на клапана позволяват контролирано количество масло да смазва стеблото на клапана, докато се движи във водача. Количеството масло, което преминава през уплътнението на стеблото на клапана, трябва да бъде точно контролирано. Твърде малко масло причинява износване на стъблото и водача; твърде много масло води до натрупване на въглерод, което води до повреда на леглото на клапана, намаляване на проходния обем, увеличени емисии, разграждане на каталитичния конвертор и прекомерен разход на масло.

Дизайн на уплътнението на стъблото на клапана

Има два основни дизайна на уплътненията на стеблото – дефлекторни и положителни уплътнения.

Дефлекторните уплътнения се движат със стеблото на клапана. Наричани още куполни уплътнения, тези уплътненията отклоняват маслото от стеблото на клапана. Те са закрепени към клапана и се движат с него за да екранират водача на клапана от излишното масло.
Положителните уплътнения са фиксирани към водача на клапана. Предназначени за закрепване към водача на клапана и функционират като чистачки. Тези уплътнения избърсват маслото върху стъблото при движението му.

FEL-PRO ® уплътнения за клапани

Инженерите на Fel-Pro анализират OE-дизайна за всяко приложение. Въз основа на анализа определят използвания материал, като се има предвид относителна твърдост на каучука, температурни изисквания (както екстремна топлина, така и екстремен студ), устойчивост на често срещаните видове масла, устойчивост на разкъсване и протичане.

Този тип анализ прави едно нещо ясно, не всички уплътнения на стеблата на клапаните са създадени еднакво. Визуално уплътнението с по-ниско качество може да изглежда много подобно на висококачествено уплътнение, подходящо за дадена платформа на двигателя. Въпреки това, уплътнението с по-ниско качество с недостатъчна топлоустойчивост ще се втвърди и напука преждевременно и няма да работи по предназначение.

Можете да разчитате, че Fel-Pro ще използва правилния материал за всяко приложение

Fel-Pro използва различни материали, включително найлон, PTFE, каучук, стомана и синтетичен каучук или комбинация от тях. FKM, флуороеластомер, се използва в много уплътнения на стеблата на клапани Fel-Pro за по-високонатоварени нови автомобили. Често се комбинират с метална обвивка или покритие, което напълно обгражда положителното уплътнение FKM. FKM предлага отлична устойчивост както на топлина (до 230°C), така и на абразия.

При някои приложения уплътненията на стеблото на клапаните са взаимозаменяеми между всмукателните и изпускателните клапани и ще изглеждат по същия начин. При приложения, при които се използват различни уплътнения на всмукателните и изпускателните клапани, поради нуждата от по-високотемпературен материал от страната на изпускателната система или различен дизайн, уплътненията са опаковани и етикетирани по подходящ начин.

Инструмент за монтаж

Инсталационен инструмент е включен в комплектите за уплътнение на стеблото на клапана Fel-Pro (VS). Този инструмент е тънка пластмасова втулка, която се поставя върху върха на стеблото на клапана по време на монтажа. Той предпазва вътрешния ръб на уплътнението от повреда от заключващите канали на стеблото на клапана.

 

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!