Продажби на нови автомобили в Европа по видове на използваното гориво

7 ноември 2020, 8:00

Продажбите през трето тримесечие 2020г. в ЕС са: бензинови автомобили 47,5%, хибриди 12,4%, електрически 9,9%.

През третото тримесечие на 2020 г. почти всеки 10 автомобил, продаван в ЕС, е превозно средство с електрическо зареждане (9,9%), в сравнение с 3,0% през същия период на миналата година. Мерките за подкрепа, въведени от различни страни за стимулиране на търсенето на автомобили на фона на пандемията с COVID-19 постави в неравностойно положение превозните средства с конвенционално задвижване. Въпреки това, дизеловите и бензиновите коли все още представляват над 75% от общите продажби на автомобили в ЕС от юли до септември.

Бензинови и дизелови автомобили

През третото тримесечие автомобилите, задвижвани от конвенционални двигатели с вътрешно горене, загубиха позиции, като общият им пазарен дял спадна от 88,6% през юли-септември 2019 г. до 75,4% тази година. Дизеловите автомобили представляват 27,8% от общите продажби на леки автомобили в Европейския съюз, като регистрациите спадат с 13,7% до 766 146 броя.

Продажбите на бензиновите автомобили отчитат още по-силен спад (-24,3%), като през третото тримесечие на 2020 г. са спаднали до 1,3 милиона бройки. Това представлява пазарен дял от 47,5%, като бензиновите са под 50% от продажбите за първи път от 2016 г.

Превозни средства с алтернативно задвижване (APV)

От юли до септември 2020 г. регистрациите на превозни средства с електрическо зареждане (ECV) са се утроили повече (+ 211,6%), за да достигнат 273 809 бройки и пазарен дял от 9,9%. Този силен растеж се дължи главно на въвеждането на стимули от страна на националните правителства, които се стремят да стимулират търсенето в отговор на пандемията, която до голяма степен е в полза на купувачите на електрически и хибридни автомобили.

В резултат на това търсенето на plug-in хибриди (PHEV) нарасна (+ 368,1%) през третото тримесечие, като се увеличи от 29 557 броя през миналата година до 138 348 нови коли, продадени през 2020 г. И Германия, и Франция регистрираха процентно увеличение с над 400% . Ръстът в регистрациите на електрически превозни средства с акумулаторни батерии (BEV) също беше силен в целия Европейски съюз (+ 132,3%), възлизащ на 135 461 броя за тримесечния период.

Хибридните електрически превозни средства (HEV) останаха най-продаваният алтернативно задвижван тип превозно средство в ЕС, като отчете ръст от 88,8% през третото тримесечие на годината. От юли до септември 2020 г. са продадени общо 341 092 хибридни електрически автомобила, което представлява 12,4% от автомобилния пазар в ЕС.

Търсенето на автомобили, работещи на алтернативни горива – етанол (E85), течен нефтен газ (LPG) и природен газ (NGV) – се забави през третото тримесечие на 2020 г. (-6.8%), макар и с по-умерени темпове в сравнение с предишното тримесечие. Това е резултат главно от намаляването на продажбите на автомобили с природен газ (-13,2%), докато регистрациите на автомобили с пропан-бутан остават почти непроменени (+ 0,8%).

Всички превозни средства с алтернативно задвижване (APV) представляват почти 25% от автомобилния пазар в ЕС от юли до септември 2020 г., като продажбите се удвояват (+ 101,4%). Сред четирите основни пазара Германия (+ 159,8%) и Франция (+ 144,1%) отчетоха най-голямо увеличение, главно благодарение на изключително силните продажби на plug-in хибриди, следвани от Италия (+ 60,3%) и Испания (+ 51,6% ).

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!