Подхождайте отговорно и безопасно със спирачна течност – сменяйте редовнo

6 декември 2018, 9:00

Специалистите на ZF Aftermarket препоръчват замяна и на редовни интервали от време. Смяната на спирачната течност намалява корозията по елементите на спирачнатасистема.

Качеството на спирачната течност е от решаващо значение за оптималната
спирачна функция. Колкото повече вода е кондензирала в спирачната течност с
течение на времето, толкова по-бързо при нагряването и се достига точката и на
кипене, което води до образуване на мехурчета от парите и в най-лошия случай до
отказ на спирачната система. Следователно експертите на ZF Aftermarket
препоръчват на партньорите да повишат осведомеността по тази тема и да
насърчават клиентите си редовно да сменят течността. Производителите
препоръчват годишна подмяна на спирачните течности DOT 3, които често се
срещат при по-стари превозни средства, а течностите DOT 4 и DOT 5.1 да се
сменят най-малко на всеки две години.
Шофьорите се страхуват от „пропадане на педала“ – стъпват на спирачния педал,
нямат съпротивление и не се получава очаквания спирачен ефект. Този плашещ
сценарий може да бъде причинен от състоянието на спирачната течност. В
зависимост от типа и продължителността на употреба, свойствата на течността
могат да се променят, намалявайки нейната ефективност. Специалистите на ZF
Aftermarket имат полезни съвети как бързо и надеждно да проверяват текущото
състояние на спирачната течност. С тях сервизите могат да предложат на своите
клиенти по-широк спектър от услуги допринасяйки за по-безопасно шофиране.

Тежкото прегряване може да доведе до пълна повреда

Спирачната течност запълва тръба, която свързва спирачния педал към буталата
на дисковата спирачка или спирачните цилиндри на барабанната спирачка. Когато
педалът е натиснат, течността прехвърля налягането и по този начин се поддържа
ефекта на спирачния усилвател и в крайна сметка на действителното спиране.
Различните влияния могат значително да повлияят на състоянието на течността с
течение на времето. Например, тежкото прегряване при натискане на спирачките
върху разширен градиент може да доведе до превишаване на температурата на
кипене на течността. Резултатът е реакция на изпаряване, която от своя страна
може да доведе до образуването на мехурчета.
Когато педалът се натисне още веднъж, въздушните мехурчета се компресират, но
спирачната сила значително намалява и в някои случаи не се предава изобщо.
Липсата на предаване на енергия в крайна сметка води до повреда на спирачките.
Друга причина за недостатъчен спирачен ефект може да бъде навлизането на вода
в спирачната система. Слабостта тук често е вентилационният отвор в капака на
компенсационния резервоар, който осигурява необходимата атмосферна
вентилация в случай на колебание на нивата на спирачната течност. Обаче
атмосферната влажност може да се вкара и през вентилационния отвор. Освен
това, водата може да проникне в компенсационния резервоар през вентилацията,
когато двигателят се мие или почиства автомобила. Спирачните маркучи и
уплътнителните елементи също могат да бъдат отговорни за повишеното
съдържание на вода в спирачната течност, тъй като водата може да проникне през
тях.
Опитът показа колко важна е тази тема: Експерти от маркетинговата агенция ZF
Aftermarket TRW твърдят, че водното съдържание в три от пет превозни средства
надвишава препоръчителните граници на безопасност.
Прекалено много вода в спирачната течност също причинява корозия в спирачната
система. След това спирачните тръби, буталата и цилиндрите трябва да бъдат
подменени, което е скъп ремонт. Редовната смяна на спирачната течност в крайна
сметка пести пари за шофьора.
Под марката TRW, ZF Aftermarket предлага на своите партньори не само широко
портфолио от качествени продукти на OE за спирачната система, но и набор от
всеобхватни услуги – от поръчкови инструменти и курсове за практическо обучение
до техническа информация.
Всички продукти могат да бъдат поръчани чрез партньори на едро на ZF
Aftermarket.
Източник: www.zf.com

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!