Списък от статии Отбелязване - автомобилни производители

Неясна перспектива за изхода

Огромното мнозинство от производствени заводи за автомобили и доставчици в Европа ще спре да работи. Точно преди седмица заводите започнаха да се затварят в Италия. Паузата дава време на компаниите да санизират работните зони и да ги модифицират, за да създадат повече разстояние между хората. Големият въпрос е: Кога заводите ще възобновят производството си? Това е трудно […]