Неясна перспектива за изхода

24 март 2020, 7:00

Огромното мнозинство от производствени заводи за автомобили и доставчици в Европа ще спре да работи. Точно преди седмица заводите започнаха да се затварят в Италия. Паузата дава време на компаниите да санизират работните зони и да ги модифицират, за да създадат повече разстояние между хората.

Големият въпрос е: Кога заводите ще възобновят производството си?

Това е трудно да се отговори поради сложна комбинация от икономически, механични и човешки фактори.

Икономически няма смисъл да се произвеждат части за автомобили и автомобили за клиенти, когато дилърите ще бъдат затворени седмици на три от петте най-големи европейски пазара – Франция, Италия и Испания. Трафикът от онлайн продажби нараства, по данни от някои производители, но цифровите канали все още представляват част от всички продажби на автомобили.

Производителите казват, че едно предприятие може да се забави, но никога не трябва да спира. Това беше неизбежно заради вируса.

Когато фабриките се рестартират, производството им ще бъде намалено, което означава, че завод, който е работил три смени преди кризата, ще спадне до две смени.

Има и човешки фактор, който не бива да се подценява.

Затварянето на училищата във Франция, Италия и Испания остави много работници с непреодолими предизвикателства за грижа за децата. Преди кризата работниците можеха да помолят родителите, роднините или приятелите си да се грижат за децата си. Вече не.

Това предизвикателство, съчетано със страха от заразяване с вируса по време на работа, доведе до това, че нивата на отсъствия в някои предприятия достигат 40 процента.

Въпреки тези проблеми, производството в някои европейски заводи се очаква да се възобнови в началото на следващия месец, вероятно с намалени смени, за да се гарантира, че има достатъчно работници на разположение, за да изпълняват правилно операциите по монтажните линии.

Източник: ANE

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!