Списък от статии Отбелязване - система за вторичен въздух

Бърза проверка на въздушните клапани за вторичен въздух

Шумна помпа за вторичен въздух? Защо се появяват колебания на оборотите при студен двигател? Каква е причината за проблема с диагностичните кодове P0410 и P04011?  Проверете електрическия превключващ клапан и въздушния клапан за вторичен въздух. Следните оплаквания от клиенти могат да възникнат по време на фазата на движение със студен двигател в превозни средства, които […]

Система за вторичен въздух

Защо вторичният въздух се подава само по време на студени стартове и какво влияние оказва това върху замърсителите? Кои компоненти са монтирани в системата за вторичен въздух и защо? Системата за вторичен въздух се прилага при превозни средства с двигател с искрово запалване. Тя се състои от следните компоненти: клапан за вторичен въздух, помпа за […]